vrijdag, 29. mei 2020 - 19:50

Meer dan 15 boetes voor overtreden verbod sekswerk Limburg

foto van condoom | fbf
Foto: fbf
Maastricht

Sinds eind maart geldt in Nederland in verband met COVID-19 een verbod op contactberoepen waaronder een verbod op sekswerk. Inmiddels mogen een aantal contactberoepen weer worden uitgeoefend, maar dat geldt niet voor sekswerk. Ondanks het verbod zijn er online nog advertenties te vinden van sekswerkers die fysieke diensten aanbieden. Met betrekking tot de naleving van dit verbod hebben de Limburgse overheidspartners nauw samengewerkt.

Vanaf begin april worden door de gemeentes waarschuwingen gestuurd naar telefoonnummers afkomstig uit online advertenties op verschillende internetsites om sekswerkers nogmaals te wijzen op het verbod, hen te vragen te stoppen met het aanbieden van dergelijke diensten en hen te informeren over de mogelijkheden die er zijn voor het geval er sprake is van bijvoorbeeld uitbuiting. Ondanks die waarschuwingen bleef er een aanzienlijk aanbod bestaan.

Om die reden is besloten om over te gaan tot controle. In mei is op meerdere momenten, laatstelijk op 28 mei, door de politie en gemeentes gecontroleerd of er in strijd met de Noodverordening werd gehandeld. Met deze acties wil de overheid een duidelijke boodschap afgeven: uitvoeren van het contactberoep van sekswerker is vanwege het gevaar voor de volksgezondheid momenteel niet toegestaan. Daarbij lopen niet alleen de sekswerker zelf en de klanten gevaar, maar ook hun (directe) omgeving. Als desalniettemin van uitvoering van dat contactberoep sprake blijkt te zijn, kan de overtreder rekenen op een boete die kan oplopen tot € 4.000. 

De controles werden uitgevoerd door de politie (meer in het bijzonder verbalisanten van verschillende basiseenheden en medewerkers van de gespecialiseerde Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel), de gemeentes en het Openbaar Ministerie en vonden verspreid door heel Limburg plaats. Bij elke controle werd contact opgenomen met het Openbaar Ministerie om de hoogte van de boete te bepalen en op die manier maatwerk te leveren. 

De hoogte van de boetes varieert van 400 tot 4.000 euro, afhankelijk van omstandigheden zoals: gaat het om een bijverdienende sekswerker op het eigen woonadres, gaat het om een sekswerker die op een speciaal daarvoor bestemde of ingerichte locatie zijn/haar werkzaamheden verricht of gaat het om een situatie waarin zelfs gesproken kan worden van (uitbating van) een seksinrichting. Ook de vraag of er eerder een waarschuwing is verstuurd in reactie op de betreffende advertentie speelt (in strafverzwarende zin) een rol. 

In geen van de gevallen werden sekswerkers aangetroffen in vergunde seksinrichtingen. Er was dus in alle gevallen sprake van ofwel zogenaamde illegale (thuis)prostitutie (iets wat overigens ook zonder toepasselijkheid van de Noodverordening niet is toegestaan), ofwel het in strijd met de Noodverordening verrichten van escortwerkzaamheden. 

Er werden inmiddels meer dan 15 boetes opgelegd tot een totaalbedrag van meer dan 20.000 euro. Bij een van de sekswerkers werd een bedrag van bijna 15.000 euro aangetroffen. Dat bedrag is op verdenking van witwassen in beslag genomen. Ook werd in een van de gevallen op verdenking van mensenhandel een huiszoeking verricht.   

Op dit moment is het uitvoeren van het contactberoep van sekswerker in elk geval tot 1 september 2020 nog verboden.  

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: