zaterdag, 30. mei 2020 - 19:28

Aanhoudingen bij demonstratie Koekamp

Foto van aanhouding
Foto: Politie
Den Haag

Op de Koekamp in Den Haag is zaterdagmiddag, korte tijd gedemonstreerd zoals afgesproken door maximaal 30 personen, op veilige afstand, in een afgesproken vak. Een groep van ruim 80 sympathisanten, probeerde ondanks verbod, toch deel te nemen aan de demonstratie, hield daarbij geen 1,5 meter afstand en weigerde de aanwijzingen van de politie op te volgen. Uiteindelijk zijn 37 mensen in totaal aangehouden. De overige demonstraties zijn rustig verlopen.

De Koekamp was aangewezen als demonstratielocatie, voor de groep die protesteerden tegen de coronavoorschriften van het kabinet. Op voorwaarde dat in het aangewezen vak maximaal 30 deelnemers, op onderlinge veilige afstand bleven en de aanwijzingen van de politie opvolgden. Bij een demonstratie mogen hooguit dertig mensen aanwezig zijn en die moeten minstens 1,5 meter afstand van elkaar houden. Al snel verzamelde zich ruim 80 omstanders, die op verschillende wijze zichtbaar deelnamen aan de demonstratie. De politie heeft deze mensen meerdere keren gevraagd, door te lopen, zich te verspreiden. Hier is meermaals geen gehoor aan gegeven. Hierop heeft de burgemeester van Den Haag opdracht gegeven de personen die de aanwijzingen van de politie niet opvolgden, weg te sturen. Dit om de orde en veiligheid voor het passerend publiek en de demonstranten te kunnen blijven garanderen.

Een deel van de mensen gaf hieraan gehoor, anderen bleven in groepen rondom het Centraal Station hangen. Een grote groep wilde niet vertrekken, ondanks meerdere vorderingen van de politie. Deze personen zijn daarop aangehouden, mondkapjes aangeboden en overgebracht in verschillende bussen. In totaal zijn 35 personen aangehouden, deze aanhoudingen verliepen rustig en zonder problemen. Eerder op de middag zijn 2 personen op de Koekamp aangehouden. De overige drie demonstraties op de Lange Vijverberg, het Malieveld en Plein 1813 zijn rustig, vreedzaam en zonder incidenten verlopen

Burgemeester Remkes: “Ook nu er beperkingen gelden om de verspreiding van corona tegen te gaan is het mogelijk om op kleine schaal met maximaal 30 personen op de aangewezen plek te demonstreren. Daarbij moet men zich wel aan de aanwijzingen houden. Ongebreideld je eigen zin doordrijven brengt de veiligheid en gezondheid van het passerend publiek en andere demonstranten in gevaar. Dit is onacceptabel en dan treden we op.”

Op advies van de GGD geldt een duidelijk maximum van 30 deelnemers en demonstranten dienen een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter aan te houden. Deze limitering is vorige week ook bevestigd door de rechtbank. Dit maximum kan niet omzeild worden door vanuit dezelfde organisaties op dezelfde tijd en (bijna) dezelfde plaats meerdere demonstraties aan te melden of te organiseren. De gemeente Den Haag heeft de organisatoren van de demonstratie op de Koekamp al eerder deze week laten weten deze regels niet te omzeilen door met meerdere kleine groepjes te komen.

Demonstreren is een grondrecht en de gemeente wil organisaties dan ook zeker in de gelegenheid stellen hun standpunten kenbaar te maken. Daarbij gelden wel beperkingen die voortvloeien uit de Wet openbare manifestaties. Wat betreft de gezondheid zijn deze in lijn met de Noodverordening. Dit om de verspreiding van het corona virus, dat in de dichtbevolkte Randstad om extra waakzaamheid vraagt, zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Categorie:
Provincie: