maandag, 8. juni 2020 - 11:18 Update: 08-06-2020 11:26

Onderzoek naar stikstofreductie door gras slimmer om te ploegen

tractor-ploeg-meeuw
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Assen

In Drenthe worden momenteel op een akker van landbouwer Robin Bouwmeester bij Wijster proeven uitgevoerd met het tijdstip in het jaar waarop de grasmat het beste kan worden omgeploegd. Dit heeft de provincie Drenthe bekendgemaakt.

Grondruil van akkerbouw naar grasland

In Drenthe wordt veel gebruik gemaakt van grondruil tussen akkerbouw en melkveehouderij (grasland). Elke keer als grasland wordt omgeploegd en omgezet naar akkerland, komt er stikstof vrij bij de vertering van het gras. Dit vormt de voedingsstof voor het volgende gewas, maar kan ook uitspoelen naar het grondwater.

Stikstofuitstoot

Proeven moeten aantonen of er verschil is in de hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij het scheuren van oud (meer dan 4 jaar) en jong grasland. En tussen scheuren van grasland in het voorjaar (wat de regel van de rijksoverheid is) en in de winter. Door het scheuren in het voorjaar is er vaak te weinig tijd om het gras goed te laten verteren, zodat boeren het middel glyfosaat inzetten om de vertering te versnellen. Dit is mogelijk niet nodig als er in de winter wordt gescheurd.

Gezonde, duurzame Drentse landbouw

De provincie Drenthe maakt zich hard voor een gezonde, duurzame Drentse landbouw. De proeven zijn onderdeel van het deelprogramma Drents Plateau van Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland (IBP-VP) en sluiten aan bij het provinciale programma Duurzame melkveehouderij. De uitvoerende partijen zijn Akkerbouwer Robin Bouwmeester, Wageningen Plant Research, DLV Advies en Delphy. Naast de provincie zijn ook Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK), LNV, Waterschappen Hunze en Aa’s en Drents Overijsselse Delta betrokken.