maandag, 15. juni 2020 - 17:27 Update: 15-06-2020 17:27

Leeuwarden kiest voor centrale brugbediening

Opening centrale bediening bruggen
Foto: Gem. Leeuwarden
Leeuwarden

De Palmabrêge in Wergea en de Tútse- en Gallebrêge bij Grou zijn overgegaan naar bediening op afstand vanuit de provinciale centrale in Leeuwarden. De komende vier jaar volgen er nog acht in de gemeente Leeuwarden. Pauzes en tolgeld zijn op deze bruggen afgeschaft. Op die manier kunnen alle watersporters en de beroepsvaart gastvrij in Fryslân worden ontvangen.

Op de Palmabrêge onthulden gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder van provincie Fryslân en wethouder Bert Wassink van gemeente Leeuwarden maandag elf borden met daarop de namen van de gemeentelijke bruggen die overgaan op de provinciale brugbedieningscentrale. “Een goede, veilige en efficiënte brugbediening is erg belangrijk voor verkeer op de weg en op het water. De stap die we vandaag graag zetten, draagt daar aan bij’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

De elf gemeentelijke bruggen

De bruggen in volgorde van aansluiting: Palmabrêge (Wergea), Tutsebrêge (bij Grou), Gallebrêge (Grou), Brug Warten Hoofdstraat (Warten), Pylkwiersterbrug (Zuiderburen), Greidanusbrug (Zuiderburen), Slauerhoffbrug (Leeuwarden), Oxenabrids (Hempens-Teerns), Greunsbrug (Leeuwarden), Van Harinxmabruggen oost en west (Leeuwarden). De verwachting is dat alle bruggen in 2024 over zijn naar brugbediening op afstand. 

Voor het aansluiten op de centrale zijn onder andere werkzaamheden nodig aan kabels en leidingen, seinen, camera’s en cameramasten.

Provinciale bediencentrale

De Tútse- en Gallebrêge werden al op afstand bediend maar zijn geschikt gemaakt om over te gaan naar de provinciale centrale. Aan de westkant van Leeuwarden worden op dit moment 14 provinciale bruggen op afstand bediend. De provincie bouwt op deze locatie een nieuwe bediencentrale, van waaruit in de toekomst 40 bruggen bediend gaan worden. In 2021 is deze klaar voor gebruik.

Categorie:
Provincie: