dinsdag, 30. juni 2020 - 16:58 Update: 30-06-2020 21:54

Aa en Hunze geeft negatief advies over verdere zoutwinning

zout-hart-bloeddruk
Foto: Archief EHF
Aa en Hunze

Het college van burgemeester en wethouders kan niet instemmen met het Ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken. Met dit instemmingsbesluit wilde minister Nedmag BV de mogelijkheid geven om tot eind 2045 maximaal 3,7 miljoen tonmagnesiumzout te winnen.

Ter inzage

Het ontwerp-instemmingsbesluit ligt van 11 juni tot en met 24 juli ter inzage. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarvan maakt het college alvast gebruik. Ook de gemeenteraad zal zich hierover nog uitspreken. Dat is gepland op 27 augustus 2020. Nedmag wint sinds 1972 magnesiumzout in de gemeente Veendam, maar een deel van het grondgebied van gemeente Aa en Hunze valt binnen het effectgebied. 

Zorgen over effecten mijnbouwactiviteiten

Burgemeester Hiemstra: 'Met onze inwoners blijven wij zorgen houden over de zoutwinning en de stapeling van effecten van mijnbouwactiviteiten in onze regio, zoals de gaswinning in Groningen, het gasveld Annerveen en de daardoor ontstane bodemdaling. Veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade staat voor ons op nummer 1. De onzekerheden en risico’s zijn volgens ons niet weggenomen. Verder vinden we dat er onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar de effecten op langere termijn en dat momenteel de schaderegelingen niet toereikend zijn.' 

Deel uw zienswijze 

De ter inzage legging van het ontwerp-instemmingsbesluit is gedaan in de zomerperiode. Hiertegen heeft Aa en Hunze bezwaar gemaakt. Burgemeester Hiemstra: 'Dit soort belangrijke documentenmoet je niet in de zomerperiode publiceren. Dan doe je inwoners en overheden in het gebied tekort. Om ons iets tegemoet te komen bestaat nu de mogelijkheid voor een aanvullende reactie na de zomervakantie. Wij sturen nu eerst een concept-zienswijze die we graag later samen met inwoners en de gemeenteraad aanscherpen.' 

Categorie:
Provincie: