maandag, 6. juli 2020 - 22:31 Update: 06-07-2020 22:40

Verbod op demonstreren met tractoren in drie noordelijke provincies

Assen/Groningen/Leeuwarden

De afgelopen dagen hebben demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen op verschillende plekken geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Dit meldt de Veiligheidsregio Drenthe maandagavond.

Verbod

'Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden. Om herhaling te voorkomen, geldt vanaf 6 juli tot en met maandag 13 juli 2020 7.00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen', aldus de Veiligheidsregio Drenthe . Dit verbod geldt binnen de grenzen van Veiligheidsregio Drenthe en wordt over een week heroverwogen. De veiligheidsregio's Friesland en Groningen hebben een vergelijkbaar verbod ingesteld.

Veiligheid

Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Ook vinden we dat politie, brandweer en ambulance zonder belemmeringen hun werk moeten kunnen doen. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren. Het verbod is vastgelegd in een beschikking op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom). De politie is belast met de handhaving van dit verbod.

Categorie:
Provincie: