woensdag, 8. juli 2020 - 21:01

Veiligheid en Leefbaarheid in Maastricht verbeterd

Foto van inbreker
Foto: The Digital Way
Maastricht

De veiligheid en leefbaarheid in Maastricht zijn de afgelopen 2 jaren verbeterd. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2019. De Veiligheidsmonitor is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema’s leefbaarheid van de woonbuurt, overlast in de buurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht.

Positieve ontwikkeling

Op veel onderdelen zijn volgens de inwoners de veiligheid en leefbaarheid in Maastricht verbeterd. Vooral de leefbaarheid van de woonomgeving en de veiligheidsbeleving zijn duidelijk toegenomen, maar ook de tevredenheid van burgers over de politie. Ook overlast, en dan met name sociale overlast, is afgenomen. In het daadwerkelijke slachtofferschap van delicten is vrijwel geen verandering ten opzichte van 2017, en ook niet in preventief gedrag van inwoners om misdrijven te voorkomen.

  • Leefbaarheid woonomgeving: inwoners van Maastricht zijn meer tevreden over (vrijwel) alle aspecten van de leefbaarheid van de woonomgeving dan in 2017.
  • Overlast in de buurt: ervaren sociale overlast sterk afgenomen. Verkeersoverlast blijft meest ervaren vorm van overlast.
  • Veiligheidsbeleving: veiligheidsgevoelens inwoners Maastricht zijn op de meeste aspecten significant verbeterd ten opzichte van 2017.
  • Slachtofferschap: minder slachtoffers van traditionele criminaliteit dan in 2017. Vooral door afname vandalisme.
  • Preventie: meerderheid inwoners neemt waardevolle spullen mee uit de auto en heeft extra veiligheidssloten op buitendeuren.
  • Contact burgers en politie: minder contact tussen inwoners en politie, maar tevredenheid over politie neem significant toe.

De Maastrichtse aanpak

 

In het Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018 (voortgezet in het opvolgende MJP 2019-2022) heeft de gemeenteraad besloten dat de veiligheidsbeleving in Maastricht verbeterd diende te worden. Hiervoor is in 2018 voor de duur van twee jaar een procesregisseur veiligheidsbeleving aangesteld en een project verbetering veiligheidsbeleving gestart, de zogenaamde “Maastrichtse aanpak’’ Hierin werken allerlei disciplines samen: politie, stichting Trajekt, handhaving, communicatie, sociaal, stadsbeheer, woningcorporaties, etc.

Wittevrouwenveld is een van de buurten waarin is geïnvesteerd in de Maastrichtse Aanpak. Op het vlak van leefbaarheid is hier een positieve ontwikkeling ten opzichte van 2017 te zien. Ook de perceptie van de buurtontwikkeling is vooruitgegaan. Verder is de tevredenheid van inwoners over de aanpak van de gemeente met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid de afgelopen twee jaar gestegen.

De Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake: ”Ik ben heel positief over de Maastrichtse aanpak. Het laat zien dat we samen met buurtbewoners en partners de veiligheidsbeleving positief kunnen beïnvloeden. Maar er is nog werk aan de winkel.  We moeten blijven luisteren naar de verhalen in de buurt en kijken wat mensen nodig hebben zich veilig te voelen”

Het project de ‘Maastrichtse aanpak’ wordt de komende 2,5 jaar gecontinueerd.

Vergelijking landelijk

Voor veel aspecten met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid scoort Maastricht lager dan het landelijk gemiddelde. Inwoners van Maastricht en van andere Limburgse gemeenten zijn gemiddeld minder positief over de leefbaarheid en overlast in de buurt en ze voelen zich gemiddeld ook onveiliger. Maastricht volgt op de meeste thema’s dezelfde (positieve) landelijke ontwikkelingen tussen 2017 en 2019. Op een aantal punten is de ontwikkeling in deze periode in Maastricht net iets beter. Zo is de sociale overlast (overlast door drugsgebruik/drugshandel, door buurtbewoners of door rondhangende jongeren of overlast door dronken mensen op straat etc.) in Maastricht gedaald tussen 2017 en 2019, terwijl deze in Nederland gelijk gebleven is. In vergelijking met de rest van Nederland is de sociale overlast in Maastricht echter relatief hoog.

Als de uitkomsten van Maastricht afgezet worden tegen referentiegemeenten dan neemt Maastricht in deze referentiegroep voor de meeste aspecten een middenmootpositie in. Ten opzichte van andere gemeenten zijn in Maastricht relatief veel vermogensdelicten, is er meer sociale overlast en voelt men zich vaker onveilig. 

Categorie:
Provincie: