donderdag, 9. juli 2020 - 23:25 Update: 09-07-2020 23:25

Oxfam: honger door corona kan meer mensen doden dan het virus zelf

Oxfam: honger door corona kan meer mensen doden dan het virus zelf
Foto: Rode Kruis
Utrecht

Door de gevolgen van het coronavirus kunnen naar schatting tegen het eind van 2020 tot maar liefst 12.000 mensen per dag sterven door honger. Dit aantal is potentieel hoger dan het aantal mensen dat overlijdt door het coronavirus zelf, zo waarschuwt Oxfam Novib in haar nieuwe rapport dat vandaag is gepubliceerd.

Het wereldwijde, dagelijkse, sterftecijfer als gevolg van het coronavirus bereikte zijn hoogste punt in april 2020 met iets meer dan 10.000 sterfgevallen per dag.

Het nieuwe Oxfam rapport 'The Hunger Virus' maakt duidelijk dat in 2020 door de sociale en economische gevolgen van de coronapandemie naar schatting 121 miljoen mensen extra gevaar lopen te sterven door voedselgebrek. Dit is het effect van de wereldwijde sociale en economische gevolgen van de pandemie, zoals massale werkloosheid, verstoring van de voedselproductie, afname van voedselvoorraden en afnemende humanitaire hulp.

Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: "De gevolgen van de coronapandemie zorgen ervoor dat nog meer mensen die al worstelen met de effecten van oorlog, klimaatverandering en economische ongelijkheid, te maken krijgen met ernstige voedseltekorten. Dit geldt niet alleen voor landen zoals Venezuela en Zuid-Soedan die al langer getroffen worden door voedselcrises maar ook voor India en Brazilië. Deze pandemie maakt hun al bestaande problemen nog veel ernstiger.”

Het rapport belicht 9 landen en 1 regio die het zwaarst getroffen worden door voedseltekorten als gevolg van het coronavirus. Dit zijn ook landen met inwoners met een gemiddeld inkomen zoals India en Brazilië – waar nu miljoenen mensen door de gevolgen van pandemie hun bron van inkomsten zien wegvallen.

Indammen

“Regeringen moeten maatregelen nemen om de verspreiding van het dodelijke coronavirus in te dammen, maar net zo belangrijk is dat zij voorkomen dat door de gevolgen ervan meer doden vallen door honger dan door de ziekte zelf “, aldus Servaes.

" Regeringen kunnen levens redden door fondsen voor de bestrijding van het coronavirus vrij te maken waar de VN toe oproept, alsook door de schulden van ontwikkelingslanden kwijt te schelden.  Maar om echt een einde te maken aan deze hongercrisis, moeten regeringen zich sterk maken voor een eerlijker, robuuster en meer duurzamer  voedselsysteem wereldwijd, waar ook de belangen van kleinschalige voedselproducenten - de vrouwen en mannen die dagelijks miljoenen mensen van voedsel voorzien – een veel belangrijker rol krijgen. Voor Nederland betekent het dat het kabinet het recente AIV-advies om 1 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor de bestrijding van deze pandemie, zonder reserves moet overnemen. “

Sinds de pandemie begon, heeft Oxfam 4,5 miljoen van 's werelds meest kwetsbare mensen kunnen helpen met voedselhulp en schoon water, in samenwerking met meer dan 344 partners in 62 landen.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: