donderdag, 24. september 2020 - 19:39

EasyToys één jaar op het shirt FC Emmen

voetbaltraining
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Emmen

De KNVB en FC Emmen zijn donderdag in goed overleg tot een voorlopige oplossing gekomenvoor het gebruik van EasyToys als shirtsponsor van de Eredivisieclub. De oplossing behelst dat FC Emmen vooralsnog één seizoen met EasyToys op de borst mag spelen.

De KNVB, die belast is met de handhaving van de door alle clubs onderschreven reglementen, wees eerder op basis van het Sponsoringreglement Betaald Voetbal de mogelijke shirtsponsoring door EasyToys af en stelde voor de bredere discussie over reclame-uitingen in het betaald voetbal te agenderen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering Betaald Voetbal (AVBV). Om daar keuzes die passen in het tijdsbeeld van vandaag vast te leggen en het subjectieve oordeel zoals dat nu in het reglement staat tot een minimum te beperken.

Er bleken in de overeenkomst tussen FC Emmen en EasyToys al veel zaken in beton gegoten te zijn. Zo wilden beide partijen in eerste instantie een driejarige verbintenis aangaan. Na het overleg van donderdag tussen de KNVB, FC Emmen en EasyToys is die overeenkomst naar één jaar teruggedraaid en zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in het geval dat vanuit wet- en regelgeving nodig blijkt. Als de AVBV zich in december heeft gebogen over het Sponsoringreglement Betaald Voetbal en er geen verdere bezwaren ten tonele komen, kan de overeenkomst tussen FC Emmen en EasyToys alsnog worden opgetrokken naar drie jaar.

Pragmatische oplossing

 “We hebben een goed gesprek gehad met de directies van FC Emmen en EasyToys”, aldus Jean-Paul Decossaux, commercieel directeur van de KNVB. “Daarin is ook de pragmatische oplossing aan de orde gekomen waarover eerder deze week is gesproken. Wij betreuren de eerder ontstane situatie, en waarderen in dit verband de flexibiliteit van club en sponsor door de duur van het sponsorcontract aan te passen. Als zou blijken dat dit contract in strijd is met de wet of de Nederlandse Reclame Code, wordt dit vanzelfsprekend aangepast. Tijdens de komende AVBV willen we de sponsorregelgeving in het betaald voetbal met alle clubs bespreken en hier een duidelijk standpunt over innemen. Zoals eerder gezegd, willen we daarbij normen die open staan voor interpretatie zoveel mogelijk voorkomen.”

Ronald Lubbers, voorzitter FC Emmen: “Na het eerste overleg op dinsdag in Zeist zijn de gesprekken woensdag en vanochtend voortgezet en die zijn in een dusdanig goede harmonie verlopen dat we een mooi compromis hebben gevonden. En één positief aspect wil ik graag benoemen, namelijk dat er na dinsdag een wederzijdse verdiepingsslag is gemaakt, ook door de KNVB. Deze verdieping en de open communicatie daarbij naar elkaar heeft ertoe geleid dat we tot deze pragmatische oplossing zijn gekomen. Wij zijn als FC Emmen erg blij dat we nu onze overeenkomst met EasyToys kunnen nakomen.”

Categorie:
Provincie: