vrijdag, 9. oktober 2020 - 16:25 Update: 09-10-2020 16:42

RIVM: Stralingsniveau rond kerncentrale Borssele binnen de norm

epz-kerncentrale-Borssele
Foto: EPZ
Borssele

Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2019 onder het toegestane maximum van 0,01 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

0,0015 millisievert

Over de periode 2019 is de hoogst berekende jaarwaarde 0,0015 millisievert. Hierbij is er rekening mee gehouden dat het gebied alleen maar voor industriële doeleinden wordt gebruikt.

Meting taak RIVM

Het RIVM controleert elk jaar de stralingsniveaus aan de terreingrenzen van kerncentrale Borssele, en COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval , op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit maakt onderdeel uit van de taak van het RIVM om in kaart te brengen aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Als iemand door radioactiviteit aan een hoge dosis straling wordt blootgesteld, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

Medische diagnostiek

In Nederland worden mensen per jaar gemiddeld aan 2,9 millisievert blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral door medische diagnostiek en door natuurlijke straling in de woning veroorzaakt door radon, thoron en externe straling.

Categorie:
Provincie: