maandag, 19. oktober 2020 - 14:26 Update: 19-10-2020 14:34

Provincie Utrecht gaat zich voorbereiden op gevolgen extremer weer

dijkdoorbraak-wilnis-brug-boot
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van extremer weer gaat de provincie Utrecht vier miljoen euro investeren in maatregelen daartegen. Dit meldt de provincie Utrecht maandag.

Wateroverlast of hittestress

Provinciale Staten hebben plannen voor de komende vier jaar goedgekeurd. Nederland krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van extremere weersomstandigheden, zoals wateroverlast of hittestress. De provincie zet daarom in op een toekomstbestendige en waterveilige regio. 'Dat gebeurt door het stimuleren van slimmere manieren van wonen, werken en bouwen', aldus de provincie.

'Samen aan de slag'

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot is opgetogen dat de provincie nu aan de slag kan met de plannen: “Het extremere weer zorgt ook in onze provincie voor uitdagingen. Flinke plensbuien zetten kelders blank of zorgen voor akkers die te nat zijn. Soms binnen enkele weken gevolgd door langdurige droogte en hitte, met meer risico op natuurbranden of gezondheidsklachten bij mensen tot gevolg. Samen met bewoners, waterschappen, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties willen we aan de slag, zodat Utrecht ook in de toekomst een veilige en mooie provincie blijft.” 

Klimaatbestendig en waterveilig in 2050

In 2050 wil de provincie Utrecht klimaatbestendig en waterveilig zijn. De provincie heeft in het aangenomen Programmaplan Klimaatadaptatie de ambities en de te nemen stappen voor de komende vier jaar uitgewerkt. De provincie vindt het belangrijk dat waar mogelijk woningen, kantoren en infrastructuur anders aangelegd worden, ter voorkoming van wateroverlast en hittestress. Hierin werkt de provincie nauw samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen in een gebied of van een project.  

Bewustwording inwoners

Klimaatadaptatie wordt een vast onderdeel van het provinciale beleid. Een pijler daarin is het bewuster maken van inwoners, organisaties en bedrijven van het feit dat zij kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving. Dat kan door meer ruimte te maken voor beplanting, het opvangen van regenwater of door meer schaduw te creëren. Ook kan er in stedelijk gebied meer groen komen, wat bovendien als voordeel heeft dat het verkoelend werkt bij warme zomers.

Categorie:
Provincie: