dinsdag, 10. november 2020 - 10:14 Update: 10-11-2020 10:44

Duizend banen weg bij FrieslandCampina

FrieslandCampina
Amersfoort

Vooral ingegeven door de directe en indirecte gevolgen van de coronapandemie heeft FrieslandCampina zijn in 2018 ingezette strategie ‘Our Purpose, Our Plan’ geëvalueerd. De conclusie is dat hoewel de huidige strategie nog relevanter is geworden, de implementatie ervan versneld, goed uitgevoerd moet worden met verscherpte focus op de groeisegmenten en het structureel verlagen van het kostenniveau. Met de versnelling van de transformatie wordt gewerkt aan een toekomstbestendig FrieslandCampina dat ook onder zeer uitdagende marktomstandigheden, zoals we die nu kennen, succesvol kan opereren.

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Het merendeel van onze werkmaatschappijen heeft tot nu toe dit jaar de omzet weten te verhogen en ook hebben we onze posities in belangrijke consumentenmarkten (zoals Nederland, de Filipijnen, Pakistan, Indonesië en China) versterkt. Echter in 2020 zijn we in een ‘perfecte storm’ beland. Tegenslagen die direct of indirect het gevolg zijn van de coronapandemie – zoals de grens tussen Hongkong en China die nog steeds dicht is, het wegvallen van foodservice omzet wereldwijd, de devaluatie van lokale valuta zoals de Nigeriaanse naira ten opzichte van de euro en lagere bulkzuivelprijzen – hebben een significant impact op onze winstgevendheid in 2020 en kunnen niet volledig worden gecompenseerd. Daarnaast staan de winstmarges in Nederland, België en Duitsland onder druk. We hebben de juiste strategie, maar de marktomstandigheden vereisen dat we deze nu sneller uitvoeren met nog meer focus op winstgevende omzetgroei en kostenbesparingen. We beseffen dat er hierbij ingrijpende beslissingen moeten worden genomen die gevolgen hebben voor onze mensen en dat het bedrijfsresultaat over 2020 negatief zal worden beïnvloed door herstructureringskosten. Het zijn echter noodzakelijke ingrepen om als bedrijf succesvol te kunnen opereren en ook in de toekomst aan onze leden-melkveehouders een toonaangevende melkprijs te kunnen blijven uitbetalen.”

Financiële en personele aspecten

Om de transformatie van de onderneming versneld uit te voeren en met name de organisatie te optimaliseren, verwacht FrieslandCampina herstructureringskosten van EUR 150 miljoen tot   EUR 175 miljoen te maken die ten laste van het bedrijfsresultaat in 2020 en 2021 zullen worden geboekt (met het merendeel van de lasten in het boekjaar 2020).

De voorgenomen maatregelen moeten er toe bijdragen dat FrieslandCampina vanaf het boekjaar 2022 structureel meer dan EUR 100 miljoen lagere kosten per jaar heeft. Deze toekomstige besparingen zullen worden aangewend om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren, een toonaangevende melkprijs uit te betalen aan de leden-melkveehouders en te investeren in de groei van de onderneming.

FrieslandCampina verwacht dat er als gevolg van de voorgenomen maatregelen tot eind 2021 zo’n 1.000 arbeidsplaatsen komen te vervallen, grotendeels in Nederland, België en Duitsland. Waar mogelijk zal dit worden opgevangen door natuurlijk verloop, herplaatsing en het niet invullen van vacatures. Gedwongen ontslagen kunnen echter niet worden uitgesloten. Zodra er meer bekend is over de verdere invulling van de plannen, zullen de betrokken ondernemingsraden tijdig om advies worden gevraagd en onze medewerkers worden geïnformeerd.

Om bij te dragen aan de kostenbesparingen, zal er voor het senior management geen 2020 lange termijn bonus zijn. Tenslotte wordt er met de coöperatie gekeken naar de opzet van het ledenfinancieringssysteem om er voor te zorgen dat dit systeem toekomstbestendig is en bijdraagt aan een financieel solide en succesvol FrieslandCampina.

Categorie: