dinsdag, 8. december 2020 - 8:34

Drenthe en Fryslân sterkste afname werkenden

vlag friesland
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF

In Drenthe en Fryslân nam de nettoarbeidsparticipatie in het derde kwartaal van 2020 het sterkst af ten opzichte van een jaar eerder. Het gebruik van financiële regelingen door bedrijven is in deze twee provincies het laagst. Ongeveer 40 procent van de Friese en Drentse ondernemers met twee of meer werkzame personen had een steunmaatregel. In alle provincies liep de werkloosheid op en kromp de economie in het derde kwartaal. Dit blijkt uit de publicatie Regionale Economie 2019.

De economische gevolgen van het bestrijden van de coronacrisis drukte de nettoarbeidsparticipatie in Nederland.  De nettoarbeidsparticipatie (de werkzame beroepsbevolking als percentage van de bevolking) daalde van 69,0 procent in het derde kwartaal van 2019 naar 68,2 procent in het derde kwartaal van 2020. In Drenthe en Fryslân was de afname met 1,2  procentpunt het sterkst. In  Groningen en Zeeland was de daling in de nettoarbeidsparticipatie het kleinst met 0,1 procentpunt.

Minste gebruik financiële steunregelingen in Fryslân en Drenthe

In Drenthe en Fryslân daalde de nettoarbeidsparticipatie relatief gezien het meest, terwijl bedrijfsvestigingen daar in verhouding het minst gebruik maakten van de financiële steunregelingen. In de andere provincies was het gebruik van steunregelingen hoger, maar viel dat niet samen met een minder sterke krimp van de nettoarbeidsparticipatie. Zo hadden relatief de meeste bedrijfsvestigingen in Noord-Holland een regeling, terwijl in deze provincie de afname van de nettoarbeidsparticipatie bijna vergelijkbaar was met die in Drenthe en Fryslân. 

Een eventuele causale relatie tussen het gebruik van de financiële steunmaatregelen door bedrijven en het effect op de arbeidsmarkt en economische groei is niet onderzocht en kan op basis van deze gegevens niet worden vastgesteld.

 

Categorie:
Provincie: