woensdag, 30. december 2020 - 19:08

Weinig hinder door luchtvervuiling tijdens de jaarwisseling verwacht

Vuurwerk
Foto: Archief FBF
De Bilt

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht tijdens de jaarwisseling minder hinder en klachten voor mensen met longaandoeningen en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten dan in eerdere jaren, doordat er veel minder vuurwerk wordt afgestoken. De luchtkwaliteit zal naar verwachting over het algemeen goed tot matig zijn.

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt smog door fijnstof. Een hoge concentratie fijnstof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie en verergering van astma. Ook luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD chronic obstructive pulmonary disease  (chronic obstructive pulmonary disease), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last hebben van een slechte luchtkwaliteit. Tijdens aankomende jaarwisseling zullen zij hier naar verwachting minder last van hebben dan voorgaande jaren.

Categorie:
Provincie: