donderdag, 31. december 2020 - 14:06

De NSWZ luid de noodklok over zwemles

zwembad
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Hilversum

De derde sluiting is een feit. Daar waar er uit name van de horeca op meerdere vlakken ( bonden en ondernemers ) actie wordt ondernomen en aandacht wordt gevraagd blijven de bestaande belangengroepen “zwembranche” stil. Er wordt gezwegen in alle talen terwijl het voor veel ondernemers van onder andere zwemscholen 5 voor 12 is.

De geldende steunpakketten vanuit de overheid zijn bij lange na niet voldoende en vele kijken richting het einde van hun kunnen. Het massaal omvallen van zwemscholen en zwemlesaanbieders zou een regelrechte nationale ramp betekenen voor het zwemonderwijs, veiligheid en continuïteit van onderwijs. Het onbegrip is extreem groot dat de huidige zwembranche zwijgt en het in stilte laat gebeuren.

De NSWZ ( Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid ) luidt uit de naam van voorzitter Shiva De Winter de noodklok.

Het afgelopen jaar heeft voor ons allen grotendeels in het teken van het coronavirus gestaan. Belangrijk onderdeel daarbij was tijdens elke persconferentie onder welke noemer en branche valt je bedrijf om te zien of je geopend kon blijven. 2020 heeft ons geleerd dat niet duidelijk is waar zwemles onder valt. Sport, onderwijs, sportscholen, openbare gelegenheid etc. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) heeft zich als doel gesteld dit aan het licht te brengen, op te komen voor de belangen van zwemscholen, zwemvereniging en zwembaden en de erkenning van zwemles als onderwijs ter sprake te brengen.

De NSWZ heeft hiertoe een brief gericht aan zwemscholen en zwembaden in Nederland. Deze is naar 800 zwembaden, verenigingen en zwemscholen verzonden. Hierin roept zij op de krachten te bundelen, informatie te delen en als één naar het ministerie van VWS te stappen. De NSWZ stapte eerder dit jaar ook al naar het ministerie om een stem in de onderhandeling te krijgen en aandacht te vragen voor de problematiek in het zwemonderwijs.

De NSWZ wil daarnaast het belang van steun voor deze branche aan het licht brengen. Veel zwemscholen, zwemverenigingen en zwembaden staan op omvallen, om de veiligheid  van kinderen in en rondom het water te kunnen blijven garanderen in Nederland is steun vanuit de overheid nodig. Hierbij gaat het zowel om financiële steun als erkenning dat zwemonderwijs ook onderwijs is en dat wanneer de basisscholen weer open mogen de zwemlessen ook weer hervat kunnen worden.

De NSWZ tracht een gesprekspartner te worden in de overleggen voor het zoeken naar een oplossing voor het voortbestaan van de zwembaden en zwemscholen. Als belangenpartij een gesprekspartner zijn voor de zwemscholen en zwembaden in problemen.  Met deze brief hoopt de NSWZ een startschot te geven om 2021 direct met de basisscholen weer te starten met zwemonderwijs en te zorgen dat zo veel mogelijk zwemlesaanbieders kunnen blijven bestaan.

De eerste verontrustende berichten zijn reeds binnengekomen. 

Categorie:
Provincie: