maandag, 4. januari 2021 - 15:09 Update: 04-01-2021 15:37

Drenthe stimuleert burgerinitiatieven die omgeving meer bij- en vlindervriendelijk maken

vlinder-bloem-natuur
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Assen

De provincie Drenthe moedigt inwoners van Drenthe aan om mee te helpen de omgeving meer bij- en vlindervriendelijk te maken. 'Hiervoor kan sinds 1 januari gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling groene bewonersinitiatieven Drenthe', zo heeft de provincie maandag bekendgemaakt.

Subsidiepot van 20.000,- euro

Inwoners van Drenthe kunnen in 2021 een subsidie aanvragen uit een pot van totaal 20.000 euro voor maatregelen in het openbaar groen. Denk daarbij aan het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of herstellen van landschapselementen. Het uitvoeren van zulke initiatieven moet altijd in overleg met de eigenaar van de grond die meestal van de gemeente is.

'Groepsverband'

Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘Het zou mooi zijn als er initiatieven gedaan worden in groepsverband, bijvoorbeeld door een straat of door een buurt- of dorpsvereniging. Samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren. Op deze manier kun je elkaar ervan bewust maken dat alle kleine beetjes helpen.’

Motie Boerenlandvlinders

Aanleiding voor het instellen van deze subsidieregeling is de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de neergang van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral die voor bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er te weinig goed leefgebied is. Samen met de gemeenten, de waterschappen en groene organisaties werkt de provincie aan maatregelen om deze achteruitgang te stoppen. Een goed voorbeeld hiervan is het natuurvriendelijk beheren van bermen en oevers.

Categorie:
Provincie: