maandag, 11. januari 2021 - 17:51 Update: 11-01-2021 18:00

RIVM: Luchtkwaliteit blijkt nog beter dan verwacht door eerste lockdown

Foto van wielrenner tegenlicht zon | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Bilthoven

De positieve effecten op de luchtkwaliteit door de maatregelen van de intelligente lockdown, in het voorjaar van 2020, blijken nog beter dan in eerste instantie door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd aangenomen. Dit heeft het RIVM maandag bekendgemaakt.

Daling uitstoot

'De gemeten concentraties stikstofdioxide en fijnstof daalden tussen de 10% en 30%', zo meldt het RIVM op basis van onderzoek naar de luchtkwaliteit door het RIVM en de Milieudienst Rijnmond  Milieudienst Rijnmond (DCMR).

Lagere concentraties fijnstof

De concentratie stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide ) verminderde in het voorjaar met ongeveer 30% in drukke straten. In steden was de NO2-concentratie een kwart minder en ongeveer 18% minder in landelijke gebieden. Eerdere (voorlopige) schattingen met modellen door het RIVM gingen uit van een verbetering van 10 tot 20%. Ook de gemeten fijnstofconcentraties (PM2,5 fijnstof ) daalden met 10-25%. Ook dit is meer dan eerder werd ingeschat. Onderzoekers van het RIVM en DCMR Milieudienst Rijnmond  publiceren de resultaten deze maand in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Atmospheric Environment’.

Uitgebreide analyse

Nieuw in de huidige cijfers is dat nu een uitgebreide analyse is gedaan van de meetresultaten van de luchtkwaliteit tot half mei. Eerdere (voorlopige) analyses waren op basis van informatie uit maart en april. In deze analyse is bovendien de invloed van het weer op de luchtkwaliteit gescheiden van die van de lockdown maatregelen.

Effecten van het weer

Het weer heeft een grote invloed op de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de lucht. Om de effecten van de lockdown te zien, is in de analyses rekening gehouden met de ongewone weersomstandigheden van veel zon, droogte en noordoosten wind in het voorjaar van 2020. Daarom analyseerde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  samen met de DCMR Milieudienst Rijnmond  Milieudienst Rijnmond metingen van fijnstof (PM10 fijnstof  en PM2,5 fijnstof ) en stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide ). Ook zijn modelberekeningen uitgevoerd om te bepalen hoeveel de luchtkwaliteit verbeterde door alleen de lockdown maatregelen. In de analyses is dus rekening gehouden met de effecten van het weer. 

Effecten op de gezondheid

Inademing van verhoogde concentraties fijnstof en stikstofdioxide kan effect hebben op de gezondheid van mensen. Of de tijdelijke verlaging van concentraties in het voorjaar gezondheidswinst kan opleveren is op dit moment niet aan te geven. Door de lockdown maatregelen in het voorjaar van 2020 was er minder verkeer en minder activiteit van industrie in Nederland en omringende landen. Hierdoor was de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tijdelijk lager dan normaal; bij verkeer ongeveer 20-60% lager, bij de industrie 5-25% en bij vliegverkeer 60-90%.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: