vrijdag, 29. januari 2021 - 9:12

Vliegtuigbom gevonden in Breskens

Breskens

Tijdens werkzaamheden aan de Haven Westzijde in Breskens is op donderdag 28 januari 2021 een explosief gevonden. Het gaat om een 500 Lbs Engelse vliegtuigbom. Deze vliegtuigbom moet onschadelijk gemaakt en geruimd worden. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen waardoor er geen gevaar is voor de omgeving.

Maatregelen

Na het aantreffen van de vliegtuigbom heeft de EODD  (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) de bom geïdentificeerd. Na identificatie is de bom afgedekt en veiliggesteld en is de vindlocatie afgezet. Op dit moment zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig. De omwonenden zijn geïnformeerd en mogen hun woning (na de avondklok) weer verlaten.

Vervolg

De gemeente Sluis overlegt met de betrokken partijen over de ruiming en de nauwgezette voorbereiding ervan.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: