dinsdag, 9. februari 2021 - 9:05 Update: 09-02-2021 14:25

Discriminatie op Haagse woningmarkt

Sky line Den Haag
Foto: PX
Den Haag

Discriminatie komt veel voor op de Haagse woningmarkt, zo blijkt uit onderzoek van RIGO in opdracht van de gemeente Den Haag. Doel van het onderzoek was in beeld brengen in hoeverre er sprake is van discriminatie op de Haagse particuliere huurwoningmarkt op basis van migratieachtergrond en seksuele geaardheid. Om deze misstanden tegen te gaan, komen de wethouders van Wonen en Antidiscriminatie met een aanpak.

Met behulp van praktijktesten (mystery mails en calls) is getest in hoeverre verhuurmakelaars discrimineren. Ongeveer 57 procent van de verhuurmakelaars is bereid om op verzoek van de opdrachtgever te discrimineren op migratieachtergrond of seksuele geaardheid. Een kwart van hen liet blijken wel te weten dat het selecteren van kandidaten op deze manier wettelijk niet is toegestaan.  

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat woningzoekenden met een niet-westerse naam bij de toewijzing regelmatig benadeeld worden ten opzichte van woningzoekenden met een Nederlandse naam: zij maken daar 18,8 procent kans op. Voor koppels met een homoseksuele geaardheid geldt dat zij 8,5 procent vaker nadelig worden behandeld dan heteroseksuele koppels die een woning zoeken.

Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) vindt de resultaten onverteerbaar: “Discriminatie zorgt voor een tweedeling en ongelijke kansen. Dat is volstrekt onacceptabel. Iedereen in Den Haag moet fatsoenlijk en betaalbaar kunnen wonen. We gaan extra maatregelen nemen en discriminatie hard aanpakken.”

Aanpak tegen discriminatie gepresenteerd

Het stadsbestuur zet in op de aanpak van discriminatie. In de eerste plaats zou zij graag zien dat het meldings- en aangiftepercentage omhoog gaat. Voorlichting aan huurders kan beter, zodat huurders hun weg naar Den Haag Meldt en de politie beter weten te vinden. Ook wil het stadsbestuur met verhuurders in gesprek. Het voorkomen van discriminatie moet onderdeel zijn van het beleid van verhuurders. Ook impliciete aannames en vooroordelen moeten bespreekbaar worden gemaakt, waarbij helder is dat discriminatie onaanvaardbaar en strafbaar is.

Daarnaast gaat de gemeente onderzoeken in hoeverre discriminatie gekoppeld kan worden aan het verhuurvergunningsysteem dat er gaat komen voor de particuliere sector. Ook gaat Den Haag landelijk pleiten voor meer wet- en regelgeving om discriminatie op de woningmarkt te bestrijden. Tenslotte zal het onderzoek naar discriminatie op de woningmarkt jaarlijks herhaald worden. 

Wethouder Bert van Alphen (Antidiscriminatie): “Dit onderzoek laat zien dat discriminatie op de woningmarkt veelvuldig voorkomt. Den Haag is een stad voor iedereen. Het zal je maar overkomen dat je niet in aanmerking komt voor een woning vanwege je afkomst of geaardheid, dat is onacceptabel. In onze stad van vrede en recht zijn mensenrechten een groot goed. En juist als de maatschappelijke verharding toeneemt, dienen we als gemeente pal te staan voor deze waarden en ons open te stellen voor signalen die die waarden aantasten", zegt wethouder Bert van Alphen (Antidiscriminatie).

Eind 2021 wordt de raad geïnformeerd over de vorderingen, waarbij wordt bekeken of er nog meer nodig is om discriminatie op de woningmarkt effectief te bestrijden.

Categorie:
Provincie: