donderdag, 25. februari 2021 - 15:39

Onderzoek naar ongebruikelijke transacties

Foto van medewerker FIOD die auto inladen
Foto: Archief Richard Degenhart

De FIOD heeft gisteren een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie als er een vermoeden is dat een transactie verband kan houden met witwassen (of terrorismefinanciering). Een verrichte of voorgenomen transactie moet onverwijld gemeld worden zodra het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden.

Het vermoeden is dat de verdachte, een onderneming die bemiddelt bij de verkoop van schepen uit Nederland, bij de verkoop van negentien jachten geen melding heeft gemaakt van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Die transacties zouden hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2016 tot en met heden. Bij de doorzoeking is beslag gelegd op de administratie.

Aanleiding voor het onderzoek waren mediaberichten waarin de onderneming verschillende (super)jachten heeft verkocht aan personen. Deze kopers worden vermoedelijk in verband gebracht met grootschalige corruptie en/of witwassen van gelden. Vermoedelijk heeft verdachte er een gewoonte van gemaakt stelstelmatig niet te voldoen aan het (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Branche

Verdachte is economisch actief in een fraude gevoelige branche en dient daarom als bemiddelaar extra alert te zijn op ongebruikelijke transacties en witwassignalen bij de verkoop van schepen en moet ongebruikelijke transacties melden.

Categorie:
Provincie: