vrijdag, 26. februari 2021 - 10:55 Update: 26-02-2021 12:13

Pensioenfonds huisartsen belegt in bedrijven die wapens produceren

Foto van medische controle | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Zeist

Uit een op vrijdag 26 februari door de Volkskrant gepubliceerd kritisch artikel over de beleggingen van SPH, het pensioenfonds voor huisartsen, worden vraagtekens geplaatst bij de duurzaamheid van de beleggingen van SPH. 'SPH laat vrijdag in een reactie weten het belangrijk te vinden 'om de bevindingen van de Volkskrant in context te plaatsen en duiding te geven'.

Wapenfabrikanten, bierbrouwerijen en fastfoodbedrijven

'We beleggen op dit moment inderdaad in de bedrijven die genoemd worden in het artikel van de Volkskrant. Het gaat onder andere om enkele bierbrouwerijen, bedrijven die zich bezighouden met de productie van wapens en fastfoodbedrijven. Deze beleggingen zijn in lijn met ons huidige maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid). Wat betreft de beleggingen in wapenbedrijven hechten we eraan te benadrukken dat we ons vanzelfsprekend houden aan de strenge nationale en internationale wetgeving op dit gebied', stelt SPH.

'Nog steeds onwenselijke beleggingen in portefeuille'

'Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk thema voor SPH en voor onze deelnemers. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet in het duurzamer maken van onze beleggingen. Dat heeft onder andere geleid tot een stijging in de top-50 ranglijst van VBDO van plaats 46 in 2019  naar plaats 24 in 2020. Het overgrote deel van ons vermogen van ongeveer 12 miljard euro wordt reeds duurzaam belegd. Maar we zijn er zeker nog niet. We zijn ons er terdege van bewust dat er zich nog onwenselijke beleggingen in onze portefeuille kunnen bevinden. De verdere ontwikkeling van ons MVB-beleid heeft dan ook zeer hoge prioriteit', schrijft SPH.

Gestopt met beleggingen in tabaksindustrie

'Regelmatig doen we onderzoek naar de wensen van onze deelnemers, omdat deze net zoals de tijdsgeest onderhevig zijn aan verandering. Als één van de eerste pensioenfondsen zijn we daarom gestopt met beleggen in de tabaksindustrie. Voor alcohol en fastfood kennen we een dergelijke uitsluiting (nog) niet. Het geld dat we beleggen is van huisartsen. Als bestuur hebben wij de verantwoordelijkheid om dit geld op een maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen én om te zorgen voor een goed pensioen. We zoeken continu naar een optimale balans tussen beide
doelstellingen. Gelukkig blijkt steeds vaker dat deze prima hand in hand kunnen gaan. En daar blijven we ons voor inzetten', aldus SPH.

Categorie:
Provincie: