vrijdag, 5. maart 2021 - 17:25 Update: 06-03-2021 13:37

Zeeland klaar voor nieuwe kerncentrale

epz-kerncentrale-Borssele
Foto: EPZ
Borssele/Middelburg

Nu Groningen afvalt als locatie voor een nieuwe kerncentrale heeft Zeeland te kennen gegeven wel geïnteresseerd te zijn. 'Zeeland kan een grote rol spelen binnen de energievoorziening en biedt groot potentieel voor de ontwikkeling van groene waterstofproductie', zo heeft de provincie Zeeland bekendgemaakt na het online Zeeuws energie debat dat woensdag 3 maart 2021 werd georganiseerd.

Energy Port Zeeland

'In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseerde Energy Port Zeeland in samenwerking met de Provincie Zeeland en Smart Delta Resources het Online Zeeuwse Energiedebat. Vertegenwoordigers van aan de verkiezingen deelnemende partijen gingen het debat aan over de sterke Zeeuwse energieregio en hoe deze regio gaat bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelen', aldus de provincie. De energietransitie is een belangrijk thema voor de deelnemende partijen, maar hoe hoog staat de energietransitie in Zeeland eigenlijk op hun agenda?

Debat

Aan het debat namen deel Tweede Kamerleden Mark Harbers (VVD), Agnes Mulder (CDA) en Tom van der Lee (GroenLinks), staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) en kandidaat Kamerleden Joris Thijssen (PvdA) en Fenna Feenstra (SP). De kijkers van het debat konden live deelnemen door te stemmen tijdens polls en door vragen in te dienen. Het debat werd bekeken door bijna tweehonderd geïnteresseerden.

Stelling: de eerste grote groene waterstof elektrolyser moet in Zeeland komen

Anton Van Beek, Dow Benelux, introduceerde: In Zeeland en de grensoverschrijdende Smart Delta Resources regio zijn al veel kleinschalige projecten. Het is belangrijk dat nu doorgepakt kan worden. Het duurt ongeveer 5 jaar om een grootschalige groene waterstof fabriek neer te zetten, dus we moeten snel in actie komen. Samenwerken is hiervoor belangrijk. Ook de industrie moet dus, en wil ook, een bijdrage leveren.

'Zeeland uitstekende locatie voor grote waterstoffabriek'

De debaters zien allemaal kansen voor waterstof en vinden eigenlijk allemaal dat Zeeland, naast ook andere regio’s, een uitstekende locatie is voor het bouwen en van een grote waterstoffabriek. Onder meer vanwege de grote waterstofverbruikers in het havengebied en de ligging ten opzichte van zee en de windparken daar. Agnes Mulder gaf aan dat we in Nederland zeker een waterstof backbone nodig hebben, want alleen met Zeeland redden we het niet. 'Maar de belangrijke rol daarin voor Zeeland die zie ik zeker', zei Mulder.

Stelling: er moet voor 2030 meer wind op zee komen en die moet aanlanden in Zeeland

Steven Engels, Orsted, introduceerde: De huidige windparken op zee zijn een succes. Je ziet de levering van energie uit offshore windparken als Borssele 1 & 2 nu al terug in de statistieken. Komende jaren zeker meer nodig om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen halen. Om subsidie vrij te kunnen bouwen is het belangrijk de bouw van parken te koppelen aan de vraag vanuit de industrie. Waterstof speelt hierin zeker een rol. Hier wordt vol op ingezet in Zeeland. De meeste debaters zijn het er ook wel over eens dat wind op zee een goede en belangrijk alternatief is om duurzame energie te produceren. Fenna Feenstra was van mening dat de 380kV niet rechtstreeks van Borsele naar Brabant moet gaan – maar naar de overkant van de Westerschelde zodat Dow en Yara er ook wat aan hebben.

Stelling: Er moeten meer kerncentrales in Nederland komen

Carlo Wolters, kerncentrale Borsele, introduceerde: De huidige kerncentrale dekt momenteel ongeveer 8% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Discussie gaat volgens hem vaak over de kosten, en is ook vaak ideologisch gedreven. Belangrijk is in deze discussie ook te kijken naar de juiste energiebalans. Diverse energiebronnen samen, kunnen er voor zorgen dat er steeds voldoende elektriciteit geleverd kan worden. Dit speelt zeker een rol wanneer je naar CO2 neutrale energieproductie wil. 
Debaters zijn niet eensgezind over de kerncentrale in Zeeland. Sommige zijn voor, andere tegen met de bekende argumenten, hoewel vooral wordt gekeken naar de hoge kosten en de tijd die het kost om kerncentrale te bouwen.

Ruimte voor zon- en windenergie wordt steeds kleiner

Mark Harbers sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop Zeeland al 50 jaar gastheer is van de enige kerncentrale die in Nederland gebruikt wordt voor het opwekken van elektriciteit. Ook gaf hij aan dat ruimte in Nederland zo schaars is, dat we aan het eind van de beschikbare ruimte voor zon en wind op land komen. Een kerncentrale wordt dan heel aantrekkelijk omdat dit een stuk minder ruimte inneemt.

Categorie:
Provincie: