vrijdag, 26. maart 2021 - 9:32 Update: 26-03-2021 9:38

Belastingplichtigen krijgen excuusbrief over registratie in onwettig fraudesignaleringsysteem

belasting-envelop-brievenbus-aangifte
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Belastingdienst en de Dienst Toeslagen gaan naar in totaal ongeveer 240.000 belastingplichtigen de komende maanden een brief sturen waarin ze te horen krijgen dat hun gegevens in de zogeheten fraudesignaleringsvoorziening (FSV) hebben gestaan. Dit heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt.

Spijt

'De eerste 2.000 krijgen nog deze maand het bericht, waarin de Belastingdienst spijt betuigt voor het gebruik van dit systeem dat niet aan de privacywet AVG voldeed. De overige brieven worden, tot eind juni, in twee zendingen verstuurd', aldus het ministerie. 

Verzoek automatisch afgewezen

In de brief legt de Belastingdienst onder meer uit wat FSV was en waarvoor het werd gebruikt. De meeste mensen hebben van deze registratie geen gevolgen ondervonden. Bij een nog onbekend aantal is mogelijk een verzoek om een betalingsregeling of minnelijke schuldsanering automatisch afgewezen omdat zij in FSV stonden. Zij worden in de brief opgeroepen zich te melden. Ook als zij zich niet hebben gemeld en nader onderzoek door de Belastingdienst wijst uit dat zij onterechte nadelige gevolgen hebben ondervonden van vermelding in FSV, krijgen zij later een tweede brief.

Ouders hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Niet iedereen die in het systeem was opgenomen krijgt een brief. De ouders in de hersteloperatie kinderopvangtoeslag krijgen in plaats van een brief bericht van hun persoonlijke zaakbehandelaar. Ook in situaties waarin de (fiscaal)-juridische, toezicht- of opsporingsbelangen zwaar wegen, gaat er geen bericht uit.

Gespreide verzending

Met de brievenactie voert het kabinet de motie-Marijnissen uit, die oproept om iedereen die in FSV stond te informeren. Dat kan niet ineens, omdat het risico te groot is dat mensen die vragen hebben over de brief dan niet goed genoeg geholpen kunnen worden. Daarom is gekozen voor een gespreide verzending.

FSV

FSV was een systeem waarin risicosignalen werden opgeslagen. Dat kon gaan om signalen van mogelijke fraude maar ook om andere signalen die als risicovol werden beschouwd, zoals hoge reiskosten als iemand dichtbij zijn werk woonde. Het gebruik van FSV voldeed niet aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omdat te veel medewerkers toegang hadden en de gegevens hierin te lang werden bewaard. Het FSV-systeem is begin 2020 uitgezet.