donderdag, 22. april 2021 - 10:41 Update: 22-04-2021 10:58

Politie ontmantelde in 2020 bijna 20 procent minder hennepkwekerijen

hennepkwekerij-KMar
Foto: Marechaussee
Driebergen

In 2020 heeft de politie 2.894 hennepkwekerijen ontmanteld. 'Dat zijn er 704 (19,5%) minder dan een jaar eerder. Daarmee zet de dalende trend van de laatste jaren zich voort', zo meldt de politie donderdag.

Interventieteams

In Noord-Nederland zijn er vorig jaar 246 kwekerijen opgerold, in 2019 waren dat er 313. Sinds november 2020 wordt in Noord-Nederland gewerkt met interventieteams die zich richten op de aanpak van georganiseerde criminaliteit, waar ook hennepteelt onder valt.

Daling al aantal jaar op rij 

Het aantal ontdekte hennepkwekerijen neemt landelijk al een aantal jaar op rij af. De oorzaak van de structurele daling van het aantal ontmantelingen is lastig te duiden, onder meer doordat er sprake is van lokale verschillen. Het is niet aannemelijk dat er simpelweg minder hennepkwekerijen in Nederland zijn. Wel ligt er druk op basisteams, waardoor er in de basisteams minder aandacht uitgaat naar illegale hennepteelt. In Noord-Nederland zijn er echter sinds november 2020 drie interventieteams actief, die zich richten op ondermijning. De aanpak van hennepteelt is daar een onderdeel van.

Experiment Newton met drie interventieteams

Deze interventieteams, onderdeel van het experiment Newton, richten zich op het aanpakken van criminaliteit met grote maatschappelijke effecten. 'Daar hoort ook georganiseerde hennepteelt bij', zegt Heidi de Voogd, teamleider Newton. 'Achter deze hennepteelt schuilt een wereld van ondermijnende criminaliteit. Hennepteelt is een instapdelict, het kan een opstap zijn naar andere vormen van criminaliteit, zoals synthetische drugs of wapenhandel. Daarnaast investeren de henneptelers hun winsten regelmatig in de handel in andere, meer lucratieve drugs zoals cocaïne. We treffen bij het oprollen van een hennepkwekerij vaak genoeg ook synthetische drugs aan.'

'Criminelen raken in portemonnee'

Met de interventieteams wil de politie in Noord-Nederland vroegtijdig ingrijpen, zodat de impact van hun handelen op de maatschappij groter is. 'Het oprollen van een hennepkwekerij of drugslab dwarsboomt direct de productie van drugs maar ook de criminele organisatie erachter', vertelt De Voogd. 'We voorkomen daardoor ook nieuwe aanwas en verstoren de drugsmarkt. Criminelen kunnen hun machtspositie niet verder verstevigen en we pakken de impact op de omgeving direct aan. Je raakt de crimineel daarnaast daar waar het pijn doet: in de portemonnee. Een inbeslaggenomen hennepvoorraad loopt voor de crimineel natuurlijk flink in de papieren.' In 2021 was Newton al betrokken bij het oprollen van onder meer twee grote hennepkwekerijen: een in de gemeente Waadhoeke en een in de stad Groningen.

Belang van melden

Meld Misdaad Anoniem kreeg afgelopen jaar 4300 tips van burgers over mogelijke hennepkwekerijen, een stijging van driehonderd meldingen ten opzichte van 2019. Het aantal meldingen van een hennepkwekerijen in woningen steeg met acht procent, terwijl het aantal tips over hennepkwekerijen in bedrijven juist met zeven procent afnam. De oorzaak hiervoor ligt vermoedelijk in het feit dat veel meer mensen het afgelopen jaar thuis werkten vanwege de coronamaatregelen.

'Spreek vermoeden uit naar politie'

De meldingen hebben geleid tot succesvolle ontmanteling van meerdere hennepkwekerijen. 'Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat mensen hun vermoedens over de aanwezigheid van een hennepkwekerij met ons delen', zegt De Voogd. 'Alle informatie is daarbij van belang. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sterke hennepgeur, een constant zoemend of ronkend geluid of afgeplakte ramen en gordijnen die nooit opengaan.'

‘Niet onder mijn neus’

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is onlangs de campagne ‘Niet onder mijn neus’ gestart, waarbij ze ingaan op de signalen van ondermijnende criminaliteit en hoe de burger kan bijdragen om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Daarnaast wijzen ze ook op de gevaren van drugscriminaliteit voor de burger: brandgevaar, het dumpen van drugsafval maar ook het gevaar van geweld en intimidatie die deze wereld met zich meebrengt. Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Mogelijke signalen hennepkwekerij

-Aanwezigheid van hennepgeur.
-Onveilige situaties door illegale aanpassingen in de meterkast of -elektriciteitsaansluiting.
-Constant zoemend of ronkend geluid.
-Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: