vrijdag, 7. mei 2021 - 17:45 Update: 07-05-2021 18:11

Overijssel start preventieve bestrijding eikenprocessierups op overlastlocaties

bomen-zomer-zon-schaduw
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Zwolle

In mei start de provincie Overijssel met preventieve bestrijding van de Eikenprocessierups. 'Dit doet Overijssel op locaties langs provinciale wegen waar overlast is van de brandharen van deze rups. Want alleen locaties waar er nu overlast is voor weggebruikers worden preventief behandeld', zo meldt de provincie. Dit zijn plekken boven fietspaden, wandelpaden, parkeerplaatsen en in de directe omgeving van bebouwing.

Biologisch bestrijdingsmiddel

Op deze locaties wordt gespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel (Xentari). Dit middel is niet schadelijk voor de gezondheid. Boven de rijbaan wordt niet behandeld. Op plekken waar zeldzame vlindersoorten voorkomen, wordt geen preventieve bestrijding toegepast.

Minuscuul kleine brandharen

In de maanden mei, juni en juli zijn op eikenbomen groepen met behaarde rupsen aan te treffen. Deze eikenprocessierupsen verzamelen zich in nesten op eikenbomen. De rupsen ontwikkelen minuscule kleine brandharen. Deze kunnen bij mensen en dieren voor overlast zorgen, doordat aanraking met de brandharen gezondheidsklachten kan veroorzaken, zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan luchtwegen.

Zonnebril 

Ook na de actieve maanden van de rups (mei, juni en juli) kunnen restanten van nesten nog lange tijd overlast veroorzaken, omdat het spinsel van het nest ook boordevol brandharen zit. Mensen kunnen zelf ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van last van brandharen. Zo kun je beter niet lopen of fietsen onder besmette eiken. Het helpt om bedekkende kleding en een zonnebril te dragen. En het is beter geen wasgoed onder besmette eiken te hangen.

Roofinsecten

De provincie bestrijdt de rups op verschillende manieren. Naast de genoemde preventieve bestrijding wordt er ook gebruik gemaakt van natuurlijke bestrijders. In de maand maart heeft de provincie een groot aantal nestkasten op laten hangen. Dit is onder andere gebeurd op plekken waar afgelopen jaren veel overlast was. Vooral koolmezen, maar ook andere zangvogels zijn zeer behendig met het vangen van de rupsen. Daarnaast stimuleren wij bloemrijke bermen en slaan wij bij het bermmaaien stukken over. De bloeiende bermkruiden trekken roofinsecten aan, waarvan de larven eikenprocessierupsen eten.

Rupsenzuiger

Op locaties waar de rupsen zich wel ontwikkelen en voor overlast zorgen voor fietsers en voetgangers, worden de rupsen vanaf half juni verwijderd met een rupsenzuiger.

Categorie:
Provincie: