donderdag, 15. juli 2021 - 23:32 Update: 15-07-2021 23:39

Politie houdt toezicht in door extreme wateroverlast getroffen Limburg

overstroming-brandweermannen
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Maastricht/Limburg

De extreme wateroverlast in Limburg raakt ook de politie. De politie is één van de schakels in de keten van de hulpverlenende diensten. 'Politiemensen zijn druk in de weer, om te zorgen dat ook de andere hulpdiensten hun werk ongestoord kunnen blijven doen in het getroffen gebied', zo meldt de politie donderdagavond.

Onze inzet

'Wij houden er toezicht op dat hulpverleners ongestoord hun taken kunnen uitvoeren waarbij verkeersstromen kunnen worden omgeleid en – naar behoefte – afzettingen kunnen worden ingericht. Dat doen we met veel politiemensen, ook van andere eenheden', stelt de politie.

Veiligheid

Waar nodig leidt de politie weg van locaties als hun veiligheid in het geding dreigt te komen of als het om de veiligheid van hulpverleners gaat. Mensen die niet woonachtig zijn in de getroffen gebieden worden dringend verzocht om daar weg te blijven, zodat de hulpdiensten in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Als dat nodig is, treedt de politie op om de openbare orde te handhaven. 'We zijn er om te helpen en te ondersteunen', aldus de politie.

Woordvoering via Veiligheidsregio

In Zuid-Limburg is een publieksinformatienummer, een speciaal telefoonnummer, ingericht voor algemene vragen van inwoners over wateroverlast en hoogwater. Het nummer is 0800 13 51.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: