maandag, 19. juli 2021 - 16:08 Update: 19-07-2021 16:56

Inzet Zeeuws waterschap in Limburg beëindigd

Middelburg

De inzet van Zeeuwse waterschap Scheldestromen uit Middelburg om te helpen bij de wateroverlast in de provincie Limburg is beëindigd. Dit meldt het waterschap maandagmiddag.

30 medewerkers actief in Limburg

'In totaal waren er het afgelopen weekeinde 30 medewerkers van het waterschap actief in Limburg, die vanuit Middelburg werden ondersteund door een crisisteam. Ook werd er noodpompen en 200 volle en 10.400 lege zandzakken gestuurd', aldus het Waterschap. 

Zandzakken vullen en dijken verstevigen

De waterschappers waren voornamelijk bezig met het vullen van zandzakken, het versterken van nooddijken, het maken van risicokaarten en het coördineren van de werkzaamheden ter plekke. Het waterschap houdt nog wel een team mensen achter de hand voor het geval er nog een concrete aanvullende hulpvraag van waterschap Limburg komt. 

Behoefte aan dijkinspecteurs en coördinatoren

Donderdagnacht vertrokken de eerste verkenners naar Limburg. Waterschap Limburg had behoefte aan dijkinspecteurs en coördinatoren. Om adequaat op hulpvragen te kunnen reageren werd de calamiteitenorganisatie van het waterschap geactiveerd. 

Non-stop

Deze is het hele weekeinde non-stop aan de slag geweest om de inzet van collega’s en hulpmaterieel te coördineren. Sinds vanmorgen negen uur is afgeschaald naar normale bedrijfsvoering. Op dit moment is de situatie in Limburg onder controle. Het waterpeil is weliswaar hoog, maar is aan het dalen. 

Trotse dijkgraaf

Dijkgraaf Toine Poppelaars is blij met de inzet van het waterschap: 'Ik ben er trots op dat zoveel waterschappers van Scheldestromen zich spontaan hebben gemeld om hun Limburgse collega's te gaan helpen in deze crisissituatie. Het toont maar weer eens de onderlinge solidariteit tussen waterschappen!'

Categorie:
Provincie: