woensdag, 1. september 2021 - 17:59 Update: 01-09-2021 18:04

Ziekenhuizen onderzoeken meerwaarde 13-wekenecho

echo-baby-ziekenhuis-monitor
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Leiden/Utrecht

Vanaf 1 september 2021 kunnen alle zwangere vrouwen in Nederland een 13-wekenecho krijgen. Dit gebeurt in het kader van een groot nationaal onderzoek dat de meerwaarde van het toevoegen van deze echo aan het programma prenatale screening onder de loep neemt. 'Gynaecologen Monique Haak van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Mireille Bekker van het UMC Utrecht zijn de trekkers van het consortium dat dit onderzoek heeft opgezet', zo meldt het LUMC woensdag.

In kaart brengen voordelen

Het doel van het project is om in kaart te brengen of de voordelen van een extra echo in de zwangerschap opwegen tegen de nadelen hiervan. “Vanuit het land is de vraag om deze echo toe te voegen aan het nationaal screeningprogramma groot. Het lijkt voor de hand te liggen dat zwangeren gebaat zijn bij een vroege diagnose van sommige ernstige aangeboren afwijkingen”, zegt Monique Haak.

Aangeboren afwijkingen

Maar het is nog de vraag of zo’n extra echo voor alle Nederlandse zwangeren niet ook angst en onrust teweegbrengt door bijvoorbeeld bevindingen met een onduidelijke betekenis. Ook is nog niet bekend of aangeboren afwijkingen die rond de 13 weken zichtbaar kunnen zijn, al zo duidelijk zijn dat de prognose met zekerheid vastgesteld kan worden. Het nationale onderzoek moet de komende vier jaar deze vragen beantwoorden. “Het is enorm spannend wat er kan veranderen in de zorg voor zwangere vrouwen en juist daarom is dit onderzoek zo belangrijk”, zegt Haak.

Definitieve invoering

Het onderzoek wordt geleid door een consortium bestaande uit gynaecologen, echoscopisten, ethici, methodologen en gezondheidswetenschappers. De focus ligt op de testeigenschappen van de echo, de uitkomsten van de zwangerschappen maar ook op de ervaringen van zwangeren en zorgverleners, evenals de voorwaarden voor implementatie.

Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Binnen het onderzoek wordt nauw samengewerkt met het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM omdat dit centrum verantwoordelijk is voor de implementatie van de 13-wekenecho. Naar aanleiding van de resultaten beslist de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of de 13-wekenecho uiteindelijk definitief ingevoerd gaat worden in het programma prenatale screening.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):