woensdag, 8. september 2021 - 20:47

Zorgverzekeraar vergoedt danslessen

Dansles
Foto: Kamminga
Leeuwarden

Vanaf 1 januari 2022 worden de danslessen van Dans op Recept voor mensen met de ziekte van Parkinson (deels) vergoed door De Friesland. Daarmee is deze zorgverzekeraar de eerste die het belang van dans en beweging onder leiding van professionele dansdocenten erkent. De lessen van Dans op Recept vinden plaats op tien locaties verdeeld over heel Friesland. Vergoeding van de danslessen vindt plaats vanuit de aanvullende verzekeringen AV Extra en AV Optimaal.

Belang van dans voor Parkinson gebleken uit wetenschappelijk onderzoek

Dans op Recept biedt sinds 2017 danslessen gericht op mensen met de ziekte van Parkinson aan. Het Friese initiatief werkt daarin samen met Revalidatie Friesland. Vanuit het Revalidatie Expertise Centrum voor Muziek en Dans van Revalidatie Friesland is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de danslessen. De danslessen van Dans op Recept bleken het zelfvertrouwen en de kwaliteit van leven van de deelnemers te verbeteren. Tevens werd een vermindering van de ernst van de Parkinsonsymptomen gezien en is 55% van de deelnemers geen of minder fysiotherapie gaan gebruiken.

De Friesland stimuleert positieve gezondheid

Cid Berger, directeur Merk, Marketing & Sales van De Friesland: “Stichting De Friesland heeft de ontwikkeling van dit Friese initiatief de afgelopen jaren gesubsidieerd. Inmiddels is bewezen dat dansen een positief effect heeft op zowel het fysiek als mentaal functioneren van mensen met Parkinson. Een mooi voorbeeld van positieve gezondheid. Daarom verlaagt De Friesland de financiële drempel voor deelname aan deze danslessen.”

Danslessen laagdrempelig en aangepast op mogelijkheden deelnemers

De danslessen van Dans op Recept zijn specifiek afgestemd op de doelgroep en de individuele deelnemers met Parkinson. Hierdoor zijn ze voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die rolstoel gebonden zijn. Ervaring met dans is geen vereiste. Ook mantelzorgers zijn welkom in de les.   

Marlien Seinstra, artistiek leider Dans op Recept: “We zien dat de danslessen enorm bijdragen aan het welzijn van onze deelnemers, zowel fysiek als mentaal. Mensen bewegen makkelijker en het plezier in dansen en het contact met anderen zorgt ervoor dat ze beter in hun vel zitten. We werken met professionele dansdocenten die speciaal voor deze doelgroep bijgeschoold zijn, zodat we ze de juiste begeleiding kunnen geven. Zo kan iedere deelnemer op zijn of haar eigen niveau meedoen. Dat De Friesland deze lessen nu vergoedt is voor Nederland baanbrekend en voor ons echt een erkenning voor wat we doen met Dans op Recept.”

Over Dans op Recept 

Sinds 2017 biedt Dans op Recept danslessen voor mensen met de ziekte van Parkinsons op diverse locaties door heel Friesland. Lessen worden gegeven in Leeuwarden, Dokkum, Sneek, Harlingen, Franeker, Bolsward, Drachten, Heerenveen, Joure en Lemmer. Naast lessen voor mensen met de ziekte van Parkinson worden er ook lessen gegeven gericht op mensen met niet-aangeboren hersenletsel en chronische pijn.