woensdag, 22. september 2021 - 15:26 Update: 22-09-2021 15:31

Provincie Overijssel breidt schaderegeling verzakte woningen kanaal verder uit

damwand-fundering
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Almelo/De Haandrik

De provincie Overijssel heeft besloten om de schaderegeling voor bewoners langs het Kanaal Almelo-De Haandrik, van wie de woning schade heeft opgelopen, uit te breiden. 'Er komt waar nodig funderingsonderzoek en subsidie voor funderingsverbetering', zo meldt de provincie woensdag.

Snel duidelijkheid bewoners 

'Het verdiepende onderzoek naar schades aan woningen langs Kanaal Almelo-De Haandrik toont aan dat er meerdere oorzaken zijn. De werkzaamheden aan het kanaal hebben deels bijgedragen aan de schade. Het college van Gedeputeerde Staten wil bewoners snel duidelijkheid geven over het herstel van hun woning', aldus de provincie. 

'Onrust in het gebied'

Gedeputeerde Bert Boerman licht de vervolgstappen toe: 'Als provinciebestuur zien we de onrust in het gebied. Het gebrek aan toekomstperspectief klinkt door in alle gesprekken die we voeren. Samen met de uitkomsten van het verdiepende onderzoek is dit voor ons aanleiding om de schaderegeling uit te breiden. We willen werken aan duurzaam herstel. Hiermee werken we niet alleen letterlijk aan herstel van schade, maar ook aan herstel van rust voor bewoners na een onzekere tijd.'

Uitbreiding schaderegeling: funderingsverbetering

Vanwege mogelijke effecten van de vervanging van betonnen damwanden door stalen damwanden, gaat de provincie het invloedsgebied aanpassen. Dit betekent dat die bewoners de wettelijke schadevergoeding krijgen in plaats van een subsidie uit de schaderegeling. 

Funderingsonderzoek

Verder vult de provincie de schaderegeling aan door funderingsonderzoek uit te laten voeren en funderingsverbetering te subsidiëren. Woningen met zettingschade van 5000 euro of meer komen in aanmerkingen voor een funderingsonderzoek. Het gaat specifiek om zettingschade omdat andere schade niet wordt beïnvloed door de staat van de fundering. Wanneer blijkt dat er verbetering van de fundering nodig is, dan stelt de provincie subsidie beschikbaar.

Fundering speelt belangrijke rol

Uit het verdiepende onderzoek blijkt dat een deel van de huizen op veen is gefundeerd. Dit speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van nieuwe schade. Duurzaam herstel van de schade is in sommige gevallen dan ook alleen mogelijk door de fundering te verbeteren.

Webcast en spreekuren

Op dinsdag 28 september organiseert de provincie een webcast waarbij er vragen gesteld kunnen worden over het verdiepende onderzoek en het vervolgproces. Daarnaast worden er in oktober spreekuren georganiseerd voor bewoners om specifiek op hun vragen in te kunnen gaan.