maandag, 27. september 2021 - 21:19 Update: 27-09-2021 21:40

Den Haag verleent eerste vergunning voor vreugdevuur aan Duindorp

vreugdevuur-jaarwisseling
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Duindorp/Den Haag

De evenementenvergunningen voor de vreugdevuren in Den Haag staan op het punt te worden verleend. 'De organisaties van de vreugdevuren in Duindorp, Scheveningen, Escamp en Laak hebben allen een aanvraag ingediend voor komende jaarwisseling', zo meldt de gemeente Den Haag maandag.

Duindorp krijgt als eerste vergunning

Eerder liet burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, in het beleidskader jaarwisseling 2021/2022 aan de gemeenteraad weten dat het college een positieve grondhouding heeft ten aanzien van de vreugdevuren. De evenementenvergunning voor het vreugdevuur in Duindorp is inmiddels verleend. Dat heeft de burgemeester de organisatoren vandaag medegedeeld in een gesprek. 

Scheveningen

Voor het vreugdevuur Scheveningen laat het definitieve besluit nog een week op zich wachten. De burgemeester gaat dan met de organisatoren in gesprek. Omdat de gemeenteraad van Den Haag recent heeft besloten dat strandpaviljoens deze winter mogen blijven staan, moet ook op dat punt aan de veiligheidseisen worden voldaan.

Escamp en Laak iets later

De evenementenvergunningen van Escamp en Laak worden zo snel mogelijk na die van Scheveningen verleend. Dat kost iets meer tijd, omdat zij later waren met het indienen van hun definitieve plannen.

Maximaal 10x10x10 meter

De vergunningen voldoen aan alle eisen, ook die door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in hun evaluatie zijn aangedragen. De veiligheid van omstanders en omwonenden mag niet in het geding komen. Dat betekent onder meer dat de vuren op Scheveningen en Duindorp maximaal 10x10x10 meter mogen zijn. Beroep en bezwaar is tegen alle vergunningen mogelijk. 

Natuurbeschermingswet

De aanvraag voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (voor Duindorp en Scheveningen) en de aanvraag voor een ontheffing op grond van de Wet milieubeheer (voor alle vier de locaties) zullen door de Provincie Zuid-Holland respectievelijk het college worden beoordeeld. Ook tegen deze besluiten bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar te maken.