dinsdag, 26. oktober 2021 - 21:34 Update: 26-10-2021 21:43

100 plekken noodopvang voor asielzoekers in de provincie Utrecht

noodopvang-asielzoekers
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht/Amersfoort

Vanaf het begin van deze week bieden de gemeenten Amersfoort en Utrecht samen 100 asielplekken voor tijdelijke noodopvang aan. 'Hiermee geeft de provincie Utrecht gehoor aan het verzoek van het kabinet om per provincie dit weekend nog 100 asielplekken te realiseren', zo meldt de provincie Utrecht.

Oproep

Afgelopen vrijdag hebben de minister van Binnenlandse Zaken en de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gezamenlijk aan alle commissarissen van de Koning deze oproep voor 100 plekken per provincie gedaan. Dit verzoek komt nog bovenop het verzoek van vorige week maandag om op korte termijn landelijk 800 extra asielplekken te creëren.

COA

Na overleg in provinciaal verband is besloten gehoor te geven aan deze oproep door in zowel Utrecht als Amersfoort 50 van dergelijke plekken te organiseren. Het gaat om opvangfaciliteiten met een basiskwaliteit (zoals hotelkamers), waarbij vrijwilligers worden ingezet voor de ondersteuning en begeleiding. Hoewel de plekken per zondagavond beschikbaar kunnen zijn, wordt in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ingezet op ingebruikname op maandagavond.

Meerdere gemeenten in Utrecht 'paraat'

Naast het bovenstaande aanbod hebben meerdere gemeenten binnen de provincie aangegeven dat zij, wanneer vanuit het kabinet een beroep wordt gedaan op het inzetten van crisisnoodopvang, paraat staan. Zij kunnen in dat geval per direct bijdragen om invulling te geven aan de meest acute nood voor tijdelijke huisvesting van asielzoekers, voor een beperkte periode totdat de (nood)opvang georganiseerd is. 

Categorie:
Provincie: