maandag, 29. november 2021 - 19:03

Herziening van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO)

kinderopvang
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Het kabinet heeft besloten tot een herzieningsregeling voor ouders die een te lage tegemoetkoming hebben ontvangen voor de periode(s) dat de kinderdagopvang en gastouderopvang gesloten waren vanwege het coronavirus. Het gaat om ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en om die reden de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO) hebben ontvangen. Hen is gevraagd om hun eigen bijdrage voor kinderopvang tijdens de sluitingsperiodes door te betalen. Zij zijn toen tegemoet gekomen via de TTKO.

Waarom krijgen deze ouders een herziening?

Om snel te kunnen betalen en de lasten voor ouders te beperken, is de tegemoetkoming eenvoudig gehouden en berekend op basis van een peildatum. Waren de kinderopvangtoeslaggegevens bij Belastingdienst/Toeslagen op die peildatum (nog) niet juist of actueel? Dan kan het zijn dat men een te lage tegemoetkoming heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als het aantal uren kinderopvang of het inkomen was veranderd.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: