vrijdag, 3. december 2021 - 12:36

Kabinet wil Grijpskerk inzetten om Groningenveld eerder te sluiten

Gaswinning in Groningen
Grijpskerk

De gasopslag in Grijpskerk kan veilig ingezet worden om het gasveld van Groningen eerder definitief te sluiten. Dat blijkt uit de adviezen van experts voor het concept-instemmingsbesluit. Belanghebbenden en betrokkenen kunnen nu reageren op dit concept. Door de inzet van Grijpskerk als opslag voor laagcalorisch gas, kan het Groningenveld jaren mogelijk medio 2023 of 2024 definitief sluiten.

Het concept-instemmingsbesluit is voorgelegd aan betrokken gemeenten, provincies en waterschappen. Ook omwonenden kunnen tot 9 januari vragen stellen en reageren op het conceptbesluit. De minister van Economische Zaken en Klimaat weegt dit allemaal mee bij het nemen van een definitief besluit over de inzet van gasopslag Grijpskerk. 

Het concept-instemmingsbesluit volgt op de aanpassingen in het opslagplan die de NAM heeft ingediend. Die aanpassing is nodig om opslag Grijpskerk geschikt te maken voor gas dat Nederlandse huishoudens gebruiken, het zogenaamde laagcalorisch gas. Daarmee kan Grijpskerk de reserverol overnemen die het Groningenveld nog een paar jaar zou hebben.

Geen extra veiligheidsrisico’s

Volgens toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zorgt de aanpassing van het type gas dat in Grijpskerk is opgeslagen, niet voor extra veiligheidsrisico’s. Dit was ook een harde voorwaarde voor de minister om in te stemmen met de wijzigingen in het opslagplan.

Gaskraan dicht

Door de gaskraan in Groningen dicht te draaien, neemt het kabinet de directe oorzaak weg van de aardbevingen. Onafhankelijk onderzoek laat zien dat het snel veiliger wordt in de provincie, waardoor naar verwachting veel minder huizen een ingrijpende versterking hoeven te ondergaan.

Categorie:
Provincie: