woensdag, 5. januari 2022 - 15:03 Update: 05-01-2022 15:17

Waterschap stelt vanwege verwacht hoogwater Vlissingen fase 1 dijkbewaking in

Foto van waterstand NAP peil | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Vlissingen

Woensdagmiddag wordt er bij Vlissingen rond 15.50 uur een waterstand verwacht van + NAP 3,40 meter. 'Wij stellen in verband met het verwachte hoogwater fase 1 ‘staat van paraatheid’ in', zo meldt Waterschap Scheldestromen woensdag.

'Verhoogde waakzaamheid'

Het waterschap beschikt over een maatregelplan hoogwater. Dit treedt in werking vanaf een voorspelde waterstand van + NAP 3,30 meter bij Vlissingen. In deze fase worden de dijken nog niet daadwerkelijk bewaakt, maar is er sprake van verhoogde waakzaamheid. 

Controle of coupures zijn gesloten

'De Panoramaweg in Breskens wordt afgesloten evenals de strandovergangen aan de Burgemeester van Woelderenlaan in Vlissingen. Ook wordt gecontroleerd of alle coupures in de primaire waterkering gesloten zijn en worden de waterstanden voortdurend gemonitord', aldus het waterschap.  

Fase 2

Bij fase 2 worden de dijken op schadegevoelige plaatsen wel daadwerkelijk bewaakt. Deze fase treedt in werking vanaf een verwachte waterstand van + NAP 3,70 bij Vlissingen. Deze waterstand wordt vandaag niet verwacht. Donderdagochtend voert het waterschap op sommige plaatsen dijkinspecties uit om te kijken of er eventueel schade is ontstaan.

Categorie:
Provincie: