donderdag, 10. februari 2022 - 12:15 Update: 10-02-2022 12:21

'Woningtekort loopt nog zeker komende drie jaar op naar 316.000'

nieuwbouw-woning-fundering-casco
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Met een woningtekort van bijna 279.000 woningen, 3,5% van de totale voorraad, is de druk op de Nederlandse woningmarkt ongekend hoog. 'Ondanks de huidige inspanningen van overheid en marktpartijen zal het tekort naar verwachting tot 2024 nog verder oplopen tot 316.000 woningen', dit met Capital Value donderdag.

Starters en ouderen

'Met name voor starters en ouderen zijn de problemen nijpend', aldus Capital Value. Naar verwachting is het pas vanaf 2026-2027 mogelijk om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen aan de voorraad toe te voegen. Dit blijkt uit onderzoek van Capital Value in samenwerking met ABF Research. 

Pensioenfondsen 

Nederlandse en buitenlandse pensioenfondsen spelen een belangrijke rol bij het toevoegen van nieuwe huurwoningen aan de voorraad. Voor de komende drie jaar hebben zij gezamenlijk 29,5 miljard euro beschikbaar voor investeringen in betaalbare huurwoningen. Woningcorporaties kunnen op jaarbasis 25.000 sociale woningen bouwen wanneer de verhuurderheffing volledig wordt afgeschaft.

Aantal huishoudens groeit met 4,7% tot 2026

De groei van het aantal huishoudens is een belangrijke graadmeter voor de vraag naar nieuwe woningen. In de afgelopen vijf jaar groeide het aantal huishoudens met gemiddeld 64.500 per jaar. Begin 2021 waren er 8.043.000 huishoudens. Naar verwachting neemt het aantal huishoudens in de periode 2022-2026 toe met 4,7% (Primos-prognose 2021). Circa 69% van de toename van het aantal huishoudens betreft alleenstaanden. Van de totale huishoudensgroei wordt 61% veroorzaakt door de toename van huishoudens in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder (232.500).

Woningtekort nu op 279.000 woningen, 3,5% van de voorraad

Door de verwachte stijging van de bevolking en het aantal huishoudens loopt het woningtekort de komende jaren verder op naar 316.000 woningen in 2024. Dat komt neer op 3,9% van de voorraad. Dat een daling van het woningtekort nog zeker drie jaar op zich laat wachten is te verklaren door de groei van het aantal huishoudens, te weinig bouwvergunningen in de afgelopen jaren en het feit dat het bouwen van woningen gemiddeld 2 jaar duurt en voor grotere projecten in de steden zelfs 36 maanden. De grootste tekorten zijn te vinden in de grote steden, waaronder in de regio's Groot-Amsterdam (6,7%), Delft en Westland (6,5%) en Flevoland (5,5%).

Steeds meer jongeren in de knel

Er zijn momenteel 924.000 jonge huishoudens (t/m 29 jaar). 244.000 jonge huishoudens wonen suboptimaal. In de periode 2022 tot en met 2026 neemt het totaal aantal jonge huishoudens met 24.000 toe. Toetreden tot de woningmarkt is momenteel uitzonderlijk moeilijk en raakt vooral jonge huishoudens met een laag inkomen.

Grootste tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen

In absolute aantallen zijn de grootste discrepanties tussen vraag en aanbod te vinden in de gereguleerde huursector, waar de jaarlijkse vraag het aanbod met 64.000 woningen overtreft. Ook in de geliberaliseerde huursector is er een aanzienlijke discrepantie en overtreft de jaarlijkse vraag het aanbod met 16.000 huurwoningen. Voor de gehele koopsector bedraagt het verschil tussen vraag en aanbod 137.000 woningen. Ruim 60% daarvan betreft goedkope koopwoningen. Het realiseren van voldoende goedkope huur- en koopwoningen vormt de komende jaren een enorme uitdaging, mede door de enorme stijging van de bouwkosten en de hoge grondkosten.

Categorie:
Provincie: