vrijdag, 18. februari 2022 - 13:09 Update: 18-02-2022 17:05

Storm Eunice betekent 'Alle hens aan dek' bij Rijkwaterstaat

Vluchten geschrapt en waterkeringen dicht vanwege zware westerstorm
Foto: Rijkswaterstaat
Utrecht

Zoals inmiddels wel bekend maakt heel Nederland zich vrijdag op voor de zware storm 'Eunice' die rond 14.00 uur zijn entree maakt aan de westkust en daar voor de eerste overlast gaat zorgen.

ROOD

Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven vanwege Eunice, die aan de kust winstoten kan veroorzaken tot wel 130 km/h, en heeft de Nederlandse Kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, de Waddeneilanden, Friesland en Flevoland 'ROOD' gekleurd en de aangrenzende provincies die meer in het binnenland gelegen zijn 'ORANJE' met windstoten van 100 tot 120 km/h. Alleen de provincie Limburg komt er 'bekaaid' van af en is (nog ) 'GEEL' gekleurd al krijgt die ook te maken met windstoten die kunnen oplopen van 75 tot 90 km/h.

Omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen

Het KNMI waarschuwt er voor dat er aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. De wind draait geleidelijk van zuidwest naar west. Aan het einde van de avond en in de nacht naar zaterdag neemt de wind van het zuiden uit af.

Rijkswaterstaat: waterkeringen dicht

Naast dat Rijkswaterstaat weggebruikers afraadt om vrijdagmiddag de weg op te gaan als dit echt niet nodig is omdat dit echt veel te gevaarlijk is, heeft zij ook een belangrijke taak als het gaat om de bescherming van Nederland tegen het hoge water op zowel de zee als op de binnenwateren en grote rivieren.

Verhoogde waterstanden langs de kust en IJsselmeergebied

Met name in het Waddengebied en het oosten van het IJsselmeer worden hoge waterstanden verwacht. Ook kunnen buitendijkse gebieden onderlopen. Naar verwachting zal ook vrijdag de Ramspolkering bij Kampen sluiten vanwege de verwachte verhoogde waterstanden in het IJsselmeergebied. De Ramspolkering sluit bij hoogwater het Zwarte meer van het Ketelmeer af en waarborgt daarmee de veiligheid van het achterland. Ook sluiten naar verwachting wederom de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de Haringvlietsluizen. In het Waterbericht staat meer informatie over de actuele situatie op de Nederlandse wateren.

Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)

Vanuit het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) houden Rijkswaterstaat, het KNMI en de waterschappen de waterstanden continu nauwlettend in de gaten. Het WMCN informeert waterbeheerders over de waterstandsverwachtingen zodat er tijdig maatregelen kunnen worden genomen zoals het sluiten van waterkeringen, het ontruimen van kades en het instellen van dijkbewaking.

Scheepvaart

De wind kan ertoe leiden dat bruggen en sluizen tijdelijk niet bediend kunnen worden. De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken via de gebruikelijke kanalen, zoals de berichten die door verkeersposten worden uitgegeven en de Berichten aan de Scheepvaart (BAS).

Categorie:
Provincie: