zaterdag, 12. maart 2022 - 15:34

Acht Groningse natuurorganisaties overhandigen petitie aan politieke partijen Groningen

Overhandiging petitie
Groningen

Acht Groningse natuurorganisaties hebben zaterdagochtend de handtekeningen overhandigd voor de petitie “Geef de Grutto een toekomst in De Oude Held”. Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van CDA, GroenLinks, PvdD, PvdA, D66, ChristenUnie en PvhN hebben de petitie in ontvangst genomen. In totaal zijn er 5.348 handtekeningen verzameld. De petitie blijft tot en met 19 maart online staan om te ondertekenen.

De overhandiging vond plaats aan de rand van het gebied waar het allemaal om draait: Polder De Oude Held, gelegen tussen Hoogkerk en Groningen. In dit weidevogelgebied wil de gemeente Groningen de natuurwaarden compenseren die verloren gaan bij woningbouw op de vloeivelden van de voormalige Suikerunie. Dit betekent dat een deel van de polder permanent onder water wordt gezet ten behoeve van onder andere de geoorde fuut en vleermuizen. Het gevolg is dat dit gebied niet meer geschikt is voor weidevogels zoals ook de grutto. Grutto’s zijn uiterst plaatstrouw; ze laten zich niet verplaatsen. De plannen van de gemeente Groningen betekenen dus het einde van deze gruttopopulatie.

In de polder zijn ook al weer veel grutto’s te zien, die hier recent vanuit Afrika zijn neergestreken om te broeden. Na de overhandiging konden de politici de grutto’s door een telescoop bekijken.

Weidevogelboer Sijtze Wobbes vertelde voorafgaand aan de overhandiging over de rijkdom aan vogels in de polder. Hierin benoemde hij nogmaals hoe belangrijk dit gebied is voor het behoud van de gruttopopulatie in Groningen. Ook vertelde hij over de successen die hij en mede-weidevogelboeren de afgelopen jaren in het gebied hebben geboekt. Zo zijn de populaties grutto’s en kieviten over de afgelopen jaren verveelvoudigd in De Oude Held en gaat het ook goed met andere diersoorten, zoals libellen en vleermuizen.

De natuurorganisaties blijven in gesprek met de gemeente over de plannen. De hoop is dat de handtekeningen én het zien en horen van het gebied bijdraagt aan de politieke steun voor het weidevogelgebied De Oude Held.  

Categorie:
Provincie: