vrijdag, 18. maart 2022 - 9:23

40 procent eerstejaars universiteit is internationale student

student-college-specialist-medisch-arts
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Steeds meer buitenlandse studenten schrijven zich in bij Nederlandse hogescholen en universiteiten. Ook tijdens de COVID-19 pandemie zette deze stijging door. In studiejaar 2021/’22 kwamen 115 duizend studenten uit het buitenland. Ruim 42 duizend van hen studeerden voor het eerst in Nederland, dat is 1 op de 4 eerstejaarsstudenten. Op de universiteiten komt zelfs 40 procent van de eerstejaars niet uit Nederland. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In de afgelopen zestien jaar is het aantal internationale studenten sterker gestegen dan het aantal Nederlandse studenten. In 2021/’22 stonden 115 duizend internationale studenten ingeschreven in het hoger onderwijs. Dit is 3,5 keer zoveel als in 2005/’06, toen waren dit er 33 duizend. Het gaat om 80,4 duizend internationale studenten aan universiteiten en 34,8 duizend hbo-studenten in 2021/’22 ten opzichte van 12,5 duizend internationale studenten aan universiteiten en 20,6 duizend hbo-studenten in 2005/’06. Internationale studenten aan universiteiten staan sinds 2017/’18 vaker ingeschreven bij een bachelor- dan bij een masteropleiding. Voor die tijd kwamen ze vaker naar Nederland om een masteropleiding te volgen.

Kwart van eerstejaarsstudenten uit buitenland

Het aantal internationale eerstejaarsstudenten stijgt gestaag. In 2021/’22 was ongeveer een kwart van de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs internationaal. Het aandeel internationale eerstejaarsstudenten op de universiteit was zelfs bijna 40 procent. Ook in studiejaar 2020/’21 zette de stijging van het aantal internationale eerstejaarsstudenten door, ondanks de COVID-19 pandemie. In dat studiejaar werd er voornamelijk online onderwijs gegeven, wat kan verklaren dat er geen terugloop te zien is in het aantal internationale studenten, ondanks reisbeperkingen in veel landen.

In studiejaar 2020/’21 steeg het aantal Nederlandse eerstejaarsstudenten. Dat jaar was er een hoog percentage geslaagden in het voortgezet onderwijs en was er vanwege de pandemie minder gelegenheid voor een tussenjaar in het buitenland. In studiejaar 2021/’22 was het aantal Nederlandse eerstejaarsstudenten weer ongeveer gelijk aan het aantal vóór de pandemie.

Meeste internationale studenten uit Europa

Vooral het totale aantal internationale studenten dat uit Europa komt, is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2005/’06 kwam 63 procent van alle internationale studenten uit Europa, in 2021/’22 was dat 76 procent. Een vijfde van alle internationale studenten kwam uit Duitsland (24,5 duizend studenten). Het aandeel Duitse studenten is de afgelopen jaren gedaald. Zo had in 2009/’10 nog bijna de helft van de internationale studenten een Duitse nationaliteit. Het aandeel studenten dat uit de andere Europese landen komt, is gestegen. In 2021/’22 kwamen 19,6 duizend studenten uit Azië, van wie een groot deel uit China (ruim 5 duizend) en India (ruim 3 duizend).

 

Categorie:
Provincie: