dinsdag, 22. maart 2022 - 17:45 Update: 22-03-2022 17:49

Aansprakelijkheid in de zorg

operatie-scharen-pincet
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Zoetermeer

Een misser in de medische zorg? Een nare situatie voor zowel de patiënt als de zorgprofessional. Om tot een eerlijke oplossing bij letselschade in de zorg te komen is een verzekeraar die gespecialiseerd is in medische aansprakelijkheid onmisbaar.

Iedereen die een auto heeft, is doorgaans wel verzekerd tegen schade en reparatiekosten na een ongeval of aanrijding. Je kan dan je eigen verzekeraar of die van de tegenpartij inschakelen voor de materiële schade aan je auto. En als je verwondingen hebt opgelopen en het om letselschade gaat, is de kans groot dat je heb je recht hebt op een schadevergoeding. Of neem nu een aansprakelijkheidsverzekering die ons beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid als we letselschade of zaakschade aan een ander of zijn of haar spullen veroorzaken. De meeste mensen weten in dergelijke situaties wel wat te doen en waar aan te kloppen. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan hoe het zit met een schadevergoeding als er iets mis gaat tijdens een behandeling in een ziekenhuis of een andere zorginstelling?

Medische aansprakelijkheid

Als patiënt of cliënt heb je rechten. Zo heb je het recht om nee te zeggen tegen een behandeling en het recht om je medisch dossier in te zien. Als je van mening bent dat je niet goed behandeld bent tijdens of na afloop van de behandeling bij een zorginstelling, dan kun je hier ook werk van maken. Er is bijvoorbeeld sprake van een medische misser wanneer een behandeling onzorgvuldig is uitgevoerd en je letselschade hebt opgelopen. Maar niet alleen dat. Ook als je rechten als patiënt ernstig geschonden worden of als de arts je niet goed informeert over eventuele risico’s van bijvoorbeeld een operatie of een andere behandeling. In dit soort gevallen is het heel goed begrijpelijk dat je de zorgprofessional aansprakelijk wilt stellen voor de schade die jou is aangedaan. Als er dan onjuist of onzorgvuldig gehandeld is door een behandelend arts, kun je doorgaans alleen een maximale schadevergoeding krijgen bij een medische misser of onjuiste behandeling als het ziekenhuis of arts volledig de aansprakelijkheid op zich heeft genomen. En enkel bij honderd procent aansprakelijkheid kun je als patiënt een volledige schadevergoeding eisen en een eventuele letselschade volledig vergoed krijgen van de specialist of het ziekenhuis.

Medische aansprakelijkheidsclaims

Objectieve hulp hierbij is vaak dan een onontbeerlijk. Een claim kan dan ingediend worden bij de zorginstelling die bij Centramed terecht komt, een medische aansprakelijkheidsverzekeraar die in dit soort situaties de claim van patiënten in behandeling neemt van de zorginstelling die bij hun is aangesloten. Al 25 jaar heeft deze verzekeraar zonder winstoogmerk met hart voor de betrokken zorgverleners én patiënten, ervaring met claims. Centramed kijkt vervolgens dan of er aan te tonen is dat er een fout is gemaakt door de zorgprofessional en dat daardoor schade bij de patiënt is ontstaan. Het verwijt moet worden vastgesteld, waarna vervolgens informatie wordt verzameld zoals de relevantie van de feiten en de medische informatie om samen met een medisch adviseur tot een goede beoordeling van de aansprakelijkheid te kunnen komen. Dit neemt doorgaans uiterlijk drie maanden in beslag. Een fout is namelijk niet altijd een ‘fout’. Aan elke medische ingreep hangt immers het risico dat er complicaties kunnen optreden. We mogen ervan uitgaan dat dokters, fysiotherapeuten en verpleegkundigen altijd hun uiterste best doen om patiënten zo goed mogelijk te helpen en dat complicaties daardoor niet altijd te voorkomen zijn.

Centramed voor zorgprofessionals

Centramed is daar niet alleen voor patiënten, maar ook voor artsen, verpleegkundigen en andere behandelaars. Soms komt het voor dat een behandeling of het herstel anders verloopt dan gehoopt. Dit kan dan zeker op artsen of andere zorgprofessionals ook een enorme impact hebben. En laten we eerlijk zijn, de zorgsector heeft het door Corona al veel te verduren gehad en is er nog steeds niet klaar mee. De druk is groot en daardoor is het ziekteverzuim hoog. De onderlinge waarborgmaatschappij verzekert zorgverleners van aangesloten ziekenhuizen, GGZ-instellingen en overige zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid. Wanneer er iets misgaat bij de behandeling van een patiënt helpt Centramed alle partijen, met als doel om zo snel mogelijk tot een goede oplossing te komen. Zorginstellingen kunnen rekenen op een slagvaardige schadebehandeling en een adequate verzekeringsdekking. En daarnaast probeert Centramed te ondersteunen met kennis en advies om medische incidenten te voorkomen en zo ook het vergroten van de patiëntveiligheid.

Categorie:
Provincie: