woensdag, 6. april 2022 - 15:33 Update: 06-04-2022 15:46

Nieuwe verdeling van het gemeentefonds vanaf 2023

gemeente-scherm-balie-bonnetje-automaat
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De verdeling van het gemeentefonds sluit door onder andere de decentralisaties in het sociaal domein niet meer aan bij de huidige tijd en is bovendien in de afgelopen twintig jaar ingewikkeld en ondoorzichtig geworden. 'Daarom wordt vanaf 1 januari 2023 een compleet herzien verdeelmodel gebruikt', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag.

Stabiel verdeelmodel

Het doel van de herziene verdeling is een stabiel verdeelmodel dat zo goed mogelijk aansluit bij de kosten van gemeenten. Het model is geen eindstation en zal continu onderhoud vragen.

Model uit 1997

Het huidige model stamt grotendeels uit 1997. Sindsdien is er veel veranderd in de kosten van gemeenten, waaronder de decentralisaties in het sociaal domein. Als gevolg hiervan zitten er allerlei achterhaalde aannames in het huidige model waardoor de verdeling van de middelen en de kostenontwikkeling van gemeenten steeds meer uit elkaar zijn gaan lopen.

VNG en gemeenten

Het onderzoek naar de nieuwe verdeling is in maart 2019 gestart en van begin af aan is samen met de VNG en gemeenten opgetrokken. Het onderzoek is begeleid door een stuurgroep en begeleidende commissies (BZK, Financiën, VNG, individuele gemeenten, ROB, vakdepartementen).

100 bijeenkomsten

Er zijn ruim 100 bijeenkomsten geweest variërend van voorlichtingsbijeenkomsten met bestuurders en ambtenaren, klankbordgroepen met de VNG en bijeenkomsten met de bestuurlijke kopgroep van gemeenten. Met dit nieuwe verdeelmodel wordt ook tegemoet gekomen aan de motie Veldman/ Wolbert in de Tweede Kamer die om een eenvoudiger systeem verzochten.

Categorie:
Provincie: