dinsdag, 17. mei 2022 - 9:24 Update: 17-05-2022 14:27

In 2021 meer burenoverlast door corona

Woonwijk
Foto: fbf
Utrecht

Maar liefst 21.000 meldingen van burenoverlast stroomden vorig jaar binnen bij organisaties die buurtbemiddeling aanbieden. Het aantal meldingen blijft daarmee op een hoog niveau. De coronamaatregelen, zoals de maandenlange lockdown, zorgden voor meer ergernissen en ruzie tussen buren. Dit blijkt uit de benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Afgelopen jaar stegen de aanmeldingen bij buurtbemiddeling met drie procent. “Dat lijkt een kleine toename”, zegt Frannie Herder, adviseur buurtbemiddeling bij het CCV. "Maar dat is bovenop de grote stijging van 2020. Toen steeg het aantal overlastmeldingen met maar liefst dertien procent. Dat kwam door corona. Veel meer mensen brachten hun tijd thuis door en dat zorgde voor meer overlast.”

Spanningen en overlast

Ook in 2021 ervaarden bewoners meer spanningen en overlast van elkaar. De meeste meldingen gingen over geluidsoverlast, maar ook over pesterijen en de tuinafscheiding.

Contact in coronatijd

De buurtbemiddelaars bemiddelden in coronatijd vaker online of telefonisch. Ze konden namelijk niet altijd op huisbezoek. “Dat is niet ideaal”, vertelt Herder. “Toch zijn zeven van de tien zaken met goed gevolg afgerond. Dat is even hoog als andere jaren. En een hele goede prestatie!”

Prettig wonen

Buurtbemiddeling is effectief. Herder: “Burenruzies sluimeren vaak. Daarom is het belangrijk om er snel wat aan te doen. Heb je last van je buren, ga dan in gesprek. Lukt dat niet, roep dan op tijd de hulp van buurtbemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor dat je weer prettig kunt wonen.”

25 jaar succes

Buurtbemiddeling is al 25 jaar een succes. 85 procent van de gemeenten biedt deze gratis dienstverlening aan. Buurtbemiddeling werkt met vrijwillige, goed getrainde bemiddelaars die buren weer met elkaar in gesprek brengen. Zo wordt overlast of burenruzies doeltreffend en zonder tussenkomst van politie, gemeente of woningbouwcorporaties opgelost.