zondag, 21. augustus 2022 - 14:28 Update: 21-08-2022 14:40

Hoe ideaal is het blended opleiden nog?

student-laptop-opleiding
Foto: Pixabay/StartupStockPhotos
Hilversum

Nog altijd kiest een groot aantal studenten voor een blended opleiding, onder meer aangeboden door een partij als NCOI.

Het beste van verschillende werelden

Zo’n blended NCOI opleiding biedt studenten de kans het beste van verschillende werelden met elkaar te combineren. Vaak blijkt dat het geven van uitsluitend klassikaal onderwijs niet per definitie een positief effect hoeft te hebben op de leercurve van studenten. Andersom is ook de keuze voor slechts online onderwijs niet voor iedereen bevorderlijk. Bij blended opleidingen van NCOI en vergelijkbare onderwijsinstituten wordt gekozen voor een mix van deze leervormen. Daarnaast gaat het om een combinatie van samenwerken in groepen en individueel uit te voeren opdrachten. 

Ook universiteiten en hogescholen kiezen voor blended opleidingen 

Niet alleen bij de keuze voor een opleiding bij een partij als NCOI zal je geconfronteerd worden met blended learning. Ook het aantal universiteiten en hogescholen wat voor deze vorm van onderwijs kiest is de afgelopen jaren toegenomen. Gek is dat niet, daar de pandemie de vorm waarin het onderwijs aangeboden wordt aan studenten sterk veranderd heeft. Op het ROC over het algemeen worden lessen voornamelijk klassikaal aangeboden, om scholieren zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Wel is ook hier sprake van een mix van klassikale en individueel uit te voeren opdrachten. Het geeft scholieren de kans individueel te excelleren en tegelijkertijd te leren samenwerken met anderen. 

Blended lesgeven werkt niet voor het basisonderwijs 

Waar blended opleidingen verschillende voordelen bieden aan bijvoorbeeld de studenten aan de universiteit, blijkt deze manier van lesgeven in het basisonderwijs allerminst te werken. Tijdens de pandemie viel het zowel docenten als leerlingen veelal tegen, dat lessen online gegeven moesten worden. Men kiest hier nog altijd voor uitsluitend klassikaal onderwijs. 

Voordelen van blended opleidingen voor studenten 

Belangrijk voordeel van de keuze voor een blended opleiding zit in het feit, dat een student grotendeels zelf kan bepalen wanneer deze tijd besteedt aan de uit te voeren opdrachten en het doornemen van de besproken lesstof. Het maakt het voor studenten mogelijk om een opleiding naast een baan te volgen. Iets wat steeds belangrijker is; het voortdurend ontwikkelen van je kennisniveau maakt je interessanter voor werkgevers en biedt je de kans om door te groeien naar een volgende functie binnen de bestaande organisatie. Dit is niet het enige voordeel. Ook wordt, zoals reeds genoemd werd, aandacht besteed aan zowel het leren samenwerken in groepjes als het zelfstandig uitvoeren van opdrachten. Deze mix helpt je verschillende (onderwijskundige) vaardigheden te ontwikkelen. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):