maandag, 29. augustus 2022 - 14:21 Update: 29-08-2022 17:10

COA breidt asielopvang uit op defensieterrein bij Groningse Zoutkamp

kazerne-zoutkamp
Foto: Ministerie van Defensie
Zoutkamp

Defensie stelt een extra stuk terrein bij Zoutkamp beschikbaar voor de opvang van maximaal 500 asielzoekers. 'Dit gebeurt op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Maximaal 6 maanden

Op de Willem Lodewijk van Nassau kazerne worden al asielzoekers opgevangen. Het nieuw beschikbaar gestelde terrein wordt maximaal 6 maanden voor dit doel gebruikt. De opvang gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Met het COA is afgesproken dat Defensie de geplande militaire oefeningen op de Marnewaard gewoon door kan laten gaan.

30 militairen paraat

Eerst wordt door het COA bekeken wat er nodig is om het terrein gereed te maken voor opvang. Defensie ondersteunt het COA de komende weken met een coördinator en een aantal stafleden. Ook staan er 30 militairen op afroep klaar om eventueel te helpen bij praktische werkzaamheden.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: