zaterdag, 10. september 2022 - 9:55

Ruim 3.300 aanvragen STAP-budget afgewezen

logo uwv
Amsterdam

Binnen het beschikbare budget van de vierde aanvraagperiode voor STAP-budget hebben 44.000 mensen een aanvraag ingediend. Een groot gedeelte van de aanvragen is inmiddels verwerkt. Ruim 3300 aanvragen worden deze periode niet toegekend omdat de opleiding niet voldoet aan doelstelling van de STAP-budget.

Het STAP-budget is bedoeld om mensen (met een band tot de Nederlandse arbeidsmarkt) te helpen bij duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt door middel van scholing. Sinds de start (maart jl.) is er veel interesse voor de regeling. Dat geeft aan dat STAP voorziet in een behoefte die mensen hebben. Tegelijkertijd zitten er ook nog onvolmaaktheden in de regeling. Op aandringen van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wordt er gekeken naar mogelijkheden om strenger te handhaven op opleidingen die niet voldoen aan de voorwaarden van STAP. Als onderdeel van het ministerie van SZW onderzoekt een Toetsingskamer risicogericht of opleidingen arbeidsmarktgericht en marktconform zijn. Sinds de start in maart zijn ruim 2000 opleidingen uit register geschrapt of in onderzoek.

UWV heeft in overleg met het ministerie van SZW (Toetsingskamer STAP) besloten een gedeelte van de ingediende aanvragen niet toe te kennen. Het betreft aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden van het STAP-budget. De aanbieders van deze opleidingen zijn er eerder, door de Toetsingskamer STAP, op gewezen dat hun aanbod niet voldoet. Hun is gevraagd de opleiding uit het scholingsregister te halen. Deze correctie is helaas niet in alle gevallen op tijd uitgevoerd. We begrijpen dat dit vervelend is voor aanvragers. Daarom wordt hun alsnog de mogelijkheid geboden een andere opleiding te kiezen.

Het gaat om ruim 3300 aanvragen met een totaal subsidiebedrag van ruim 3 miljoen euro. Het betreft opleidingen die niet in aanmerking komen zoals cryptocursussen, dropshipping en diensten die niet als scholing kwalificeren. De Toetsingskamer STAP doet nog onderzoek naar een aantal andere opleiders en opleidingen. Als gevolg daarvan worden ongeveer 1500 aanvragen aangehouden. Deze aanvragers krijgen binnen enkele weken uitsluitsel.

Tussentijdse resultaten 4e aanvraagperiode

Aangezien nog niet alle aanvragen zijn verwerkt en mensen nog de kans hebben een andere opleiding te kiezen is het nog niet mogelijk om aan te geven hoeveel opleidingen en opleiders er gekozen zijn. Zodra alle aanvragen verwerkt zijn worden de resultaten van de 4e aanvraagperiode gepubliceerd.

Categorie:
Provincie: