zaterdag, 8. oktober 2022 - 10:03

Vogelgriep vastgesteld in Wildervank

Vervoersverbod
Foto: MV
Wildervank

In Wildervank is op een leghennenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 27.000 leghennen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1-kilometerzone rond het besmette bedrijf ligt 1 pluimveebedrijf en in de 3-kilometerzone liggen 7 andere pluimveebedrijven, waarvan er 6 op het moment geen dieren in de stal hebben. De beide bedrijven in de 1- en 3-kilometerzonde worden gescreend door de NVWA op vogelgriep. Daarnaast worden deze bedrijven 14 dagen lang intensief gemonitord op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

In de 10-kilometerzone rond het besmette bedrijf liggen 27 andere pluimveebedrijven. In verband met eerdere besmettingen in deze regio geldt in dit gebied al een vervoersverbod.

Categorie:
Provincie: