donderdag, 13. oktober 2022 - 16:51 Update: 02-04-2023 12:38

Aantal strafzaken voor de rechter nam vorig jaar iets toe

Foto van rechter in toga
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het aantal strafzaken (betreffende misdrijven) dat de rechter afdoet, is in 2021 gestegen naar 70 duizend. Een jaar eerder waren dit er 66 duizend. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2021U verlaat Rechtspraak.nl (Wodc.nl). Het aantal door de rechter afgedane strafzaken is vorig jaar dus wat toegenomen, maar ligt nog steeds lager dan voor de periode voor de coronacrisis.

In 90 procent van de bijna 70 duizend strafzaken sprak de rechter vorig jaar een schuldigverklaring uit. Bij 1 op de 10 volgde vrijspraak. In 2021 was de gevangenisstraf de meest opgelegde hoofdstraf (30 duizend zaken), gevolgd door de taakstraf (26 duizend) en geldboete (14 duizend).

Effect coronacrisis

De coronacrisis raakte ook in 2021 alle onderdelen van de strafrechtketen. Zo verminderde de instroom van zaken, werden rechtszaken op verzoek van procesdeelnemers aangehouden, werd de toegang tot gerechtsgebouwen beperkt en vonden enkele weken geen fysieke zittingen plaats. Dit alles zorgde tijdens de eerste lockdown in 2020 voor een toename van de voorraden. Ook tijdens de tweede lockdown waren de gevolgen van de coronacrisis over de volle breedte van de strafrechtketen merkbaar. De 70 duizend misdrijfzaken die de rechter in 2021 afdeed, betekende wel een stijging van 6 procent ten opzichte van 2020.

Geregistreerde criminaliteit

De door de politie geregistreerde criminaliteit daalde tussen 2011 en 2021 met 37 procent. Het geschatte aantal door burgers ondervonden delicten daalde in die periode nog sterker: met 42 procent. De daling in de geregistreerde criminaliteit werkt in de hele keten door. Het totale aantal sancties, opgelegd door politie, Openbaar Ministerie en rechter tezamen, daalde sterker dan de geregistreerde criminaliteit (43 procent). De daling van de geregistreerde criminaliteit is ook terug te zien in het aantal strafzaken. In 2011 werden nog 110 duizend strafzaken aan de rechter voorgelegd. 

Categorie:
Provincie: