maandag, 24. oktober 2022 - 17:47 Update: 24-10-2022 18:12

B the Change: een globale beweging

klimaat-opwarming-co2-kind
Foto: Archief EHF/ foto bewerkt ter illustratie
Enschede

Steeds meer bedrijven worden een zogenaamd ‘B Corps.’ Een onderneming krijgt zo’n classificatie als het bedrijf voldoet aan strenge eisen op het gebied van mens en milieu. Het gaat dan vooral om duurzaam ondernemen. Daarbij is het belangrijk dat er niet alleen wordt gedacht aan het vergroenen van de aarde, maar ook aan de manier waarop er met mensen wordt omgegaan. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van een prettige en veilige werksfeer op de werkvloer. Dergelijke denkbeelden zijn onderdeel van B the Change, een nieuwe globale beweging die zich inzet voor gelijkheid op de werkvloer, het vergroenen van de aarde en betere omgang met mensen. Bedrijven moeten volgens deze globale beweging beter worden in wat ze doen, op een eerlijke en transparante manier.

Wat doet B the Change?

B the Change is een hechte gemeenschap van ondernemers die willen proberen bedrijven om te zetten in een hulpmiddel om goede doelen te bereiken. Het bedrijf is daarmee een middel geworden om bijvoorbeeld de aarde te vergroenen en om een verandering te maken in de industrie. Daarbij wordt er gebruikgemaakt van bijvoorbeeld storytelling. Met storytelling wordt bedoeld dat men inspirerende verhalen deelt over waar de organisatie precies voor staat. Het moet ondernemers inspireren om het bedrijfsleven compleet te veranderen. Voor meer gelijkheid, voor een betere en eerlijkere wereld. Daarbij zet B the Change zich dus niet alleen in voor wat er op de werkvloer gebeurt, maar ook voor een betere maatschappij.

De globale beweging heeft zichzelf erop toegelegd om verschillende verhalen en toepassingen te delen om zo meer bedrijven aan te sporen de verandering te maken. Veel succesvolle bedrijven hebben een groot aantal aandeelhouders. Juist deze groep mensen wordt door B the Change aangesproken om een bedrijf eerlijker en groener te maken. De bedoeling van de beweging is om de stemmen van groene en duurzame ondernemers, managers, werknemers, investeerders en anderen te versterken. Op die manier ontstaat er een discussie over wat ons in deze tijden bezig houdt. Het redden van de aarde, het gebruiken van een bedrijf om de wereld te verbeteren, het tegengaan van klimaatverandering en bovendien de inzet tegen (systemisch) racisme in de wereld. B the Change is een globale beweging van onder meer B Lab (het bedrijf dat de B Corp certificaten uitgeeft en ontwikkelt), de B Corp gemeenschap en de beweging van mensen die bedrijven inzetten voor een betere wereld.

Waar zet B the Change zich voor in?

Wie wel eens over B the Change heeft gehoord, zal waarschijnlijk al snel denken aan het duurzaam ondernemen en vergroenen van onze wereld. Maar dat is slechts een klein deel van wat deze organisatie doet. De organisatie zet zich namelijk in voor een betere wereld. Bijvoorbeeld door de impact op bedrijven te vergroten. Steeds meer organisaties sluiten zich aan en worden een B Corp. De B Corps kunnen onderling elkaar inspireren voor een betere wereld. Denk bijvoorbeeld aan het bij elkaar brengen van klimaatactivisten om te bespreken hoe de aarde verder verduurzaamd kan worden.

Het gaat niet alleen om een verandering van het klimaat en het redden ervan, maar ook om de manier waarop bedrijven met mensen omgaan. Ook in de huidige tijdsgeest worden nog steeds gemarginaliseerde groepen zoals mensen van kleur, chronisch zieken of leden van de LGBTQIA+-gemeenschap buitengesloten. B the Change zet zich in voor een inclusieve, representatieve en veerkrachtige werkomgeving. Dat betekent dat niemand meer buitengesloten mag worden. Dus ook niet op basis van afkomst, huidskleur, geloof of geslacht. Bij B the Change hoort iedereen erbij. 

“B Corps streven naar een wereldwijde cultuuromslag om succes in het bedrijfsleven opnieuw te definiëren en een meer inclusieve, duurzame economie te creëren. Dit betekent dat zij zich niet alleen richten op het behalen van winst, maar ook een sterke focus hebben op mens, milieu en maatschappij. We besteden bijvoorbeeld 10% van onze winst aan duurzaamheid en 10% van onze winst aan een collectieve winstuitkering.” 
- Sam van Gentevoort (CEO bij Vertaalbureau Perfect)

B the Change zet zich dus actief in op twee gebieden: de mens en het klimaat. Deze twee gebieden worden afzonderlijk van elkaar verbeterd, maar ook met elkaar samengebracht. Want de mens is de eerste generatie die weet dat we de wereld aan het vernietigen zijn als we niets doen. Daarom wordt er ook gefocust op klimaatverandering. Bijvoorbeeld door bedrijven ervan te overtuigen om gebruik te maken van duurzame materialen en iets meer te betalen om de aarde te redden.

Kan ik ook meedoen aan B the Change?

Iedereen kan meedoen aan B the Change. Het maakt niet uit of je zzp’er of een grote ondernemer met duizenden werknemers bent. De globale beweging zet zich in voor het verbeteren van het bedrijfsleven. Dus eerlijk voor iedereen; voor werknemers, voor aandeelhouders en voor het milieu. Daarom kan iedereen meedoen. Het is daarvoor wel nodig dat er drastische stappen worden gezet. Bedrijven die mee willen doen kunnen een B Corps worden. Daarvoor moeten bedrijven wel eerst 80 punten van de 200 weten te behalen in de gratis online tool. Daarna wordt de aanvraag kritisch beoordeeld. Want ook als blijkt dat een bedrijf grote stappen heeft gezet, maar haar werknemers toch niet gelijk behandelt, schade toebrengt aan het milieu of op een andere manier een negatieve impact maakt, hoort zo’n bedrijf niet bij B the Change.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):