woensdag, 2. november 2022 - 20:29

Nederland moet met eigen defensie-industrie voorbereid zijn op vijandelijke slagkracht

f35-militair-vliegtuig
Foto: Ministerie van Defensie
Den Haag

Het kabinet wil doorpakken op enkele maatregelen uit de in 2018 verschenen Defensie Industrie Strategie (DIS). Aanleiding hiervoor is de Russische inval in Oekraïne. Door de oorlog wordt nu anders gedacht over veiligheid in Europa. Dat vraagt om een industrie die aansluit op de behoefte van Defensie. Het kabinet investeert daarom zo’n 252 miljoen euro voor diverse maatregelen uit de DIS. Dat schrijven ministers Kajsa Ollongren van Defensie, Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie vandaag aan de Tweede Kamer.

Zij vinden het belangrijk voorbereid te zijn op de technologische slagkracht van de tegenstander. Daarom is het zaak de Nederlandse Defensie Technologische en Industriële Basis (NLDTIB) te versterken, te beschermen en te positioneren. De NLDTIB bestaat uit bijna 1.000 bedrijven met een jaaromzet van 4,7 miljard euro. Zij moeten zich concentreren op de domeinen waar Nederland sterk in is en iets toevoegen in Europees en trans-Atlantisch verband. Denk aan radartechnologie, vliegtuigbouw en –onderhoud, sensortechnologie en de bouw van oppervlakteschepen.

Maintenance Valley F-35

Adriaansens en Van der Maat waren vandaag bij de Maintenance Valley voor de F-35 op Vliegbasis Woensdrecht. Ze hoorden er meer over samenwerking, ook voor de lokale industrie. Bedrijven als Boeing, Specto en de luchtmacht toonden hoe de specifieke defensiebehoefte op het gebied van innovatie samen met Defensie en Economische Zaken wordt ingevuld, ook in internationaal verband. Brancheorganisaties NIDV, VNO-NCW en FME spelen een belangrijke rol bij het verbinden van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en start-ups aan andere (internationale) partijen. De bewindslieden gaan hierover op korte termijn met hen om de tafel. 

Het kabinet wil met de NLDTIB niet alleen praten over hoe innovatieve ecosystemen zijn te versterken. Ook aan bod komt hoe de technologie internationaal van toegevoegde waarde kan zijn. Zo zorgt Nederland dat het een sterke plek kan claimen binnen de Europese samenwerking en het NAVO-bondgenootschap.

Het kabinet zet met de NLDTIB op de korte termijn in op een sterkere militair-industriële slagkracht inclusief de gezamenlijke aanschaf van defensiematerieel. Dit vereist ook gecoördineerde inspanningen in internationaal verband. Nederland wil van toegevoegde waarde zijn in onder meer de internationale toeleveringsketens.

EU en NAVO

Nederland staat hier zeker niet alleen in. Ook binnen de EU en de NAVO gaan stemmen op  om gezamenlijk de Europese industrie en militaire slagkracht te verhogen. Het belang van samenwerking, standaardisatie en interoperabiliteit bij materieelaankopen is daardoor toegenomen.

Vanuit de EU zijn al verschillende initiatieven voor internationale samenwerking. Deze staan onder meer in het Strategisch Kompas. Ook is er een voorstel gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf van defensiematerieel tussen lidstaten aantrekkelijker en makkelijker te maken.

De in de DIS beschreven ambities zijn nog altijd actueel. Zo staat er onder meer in dat Nederland onafhankelijk kennis wil blijven ontwikkelen om militaire prestaties te verbeteren. Kennisintensieve en hoogtechnologische Nederlandse defensiebedrijven hebben daarbij een belangrijke rol in internationale toeleveranciersketens. Denk aan kunstmatige intelligentie, cyber en robotica.

Categorie:
Provincie: