donderdag, 1. december 2022 - 15:24

Uitspraak in zaak treinongeluk Hooghalen

Hamer rechtbank
Foto: PX
Hooghalen

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, heeft op 1 december 2022 een 52-jarige man uit Smilde met betrekking tot het treinongeluk te Hooghalen vrijgesproken voor artikel 6 Wegenverkeerswet 1994. De rechtbank heeft de man bij afwezigheid van alle schuld ontslagen van alle rechtsvervolging voor artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Feiten en omstandigheden

Op 22 mei 2020 rond 16:02 uur heeft te Hooghalen een verkeersongeval plaatsgevonden op een onbewaakte spoorwegovergang tussen verdachte als bestuurder van een tractor met aangekoppelde gronddumper, en een passagierstrein, komende uit de richting van Beilen en gaande in de richting van Assen.

Artikel 6 Wegenverkeerswet 1994

De rechtbank is van oordeel dat niet kan worden vastgesteld dat verdachte, na de laatste bocht en op het moment dat hij de spoorwegovergang naderde en daar vervolgens overheen reed, zijn telefoon vasthield en nog in gesprek was en dat hij daardoor werd afgeleid van het overige verkeer. Voorts is de rechtbank van oordeel dat verdachte ten tijde van het ongeval niet zeer of aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend heeft gereden, zodat van schuld als bedoeld in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 niet kan worden gesproken.

Artikel 5 Wegenverkeerswet 1994

De rechtbank is van oordeel dat het subsidiair ten laste gelegde wel wettig en overtuigend kan worden bewezen. Verdachte heeft als bestuurder van een tractor een trein - welke op dat moment dicht was genaderd - niet voor laten gaan met als gevolg een botsing tussen die trein en de gronddumper die achter de tractor hing. Hierdoor heeft verdachte gevaar op de spoorweg(overgang) veroorzaakt en het treinverkeer op de spoorweg gehinderd.

De rechtbank is evenwel van oordeel dat verdachte bij afwezigheid van alle schuld moet worden ontslagen van rechtsvervolging. Uit onderzoek van de NS en ProRail is gebleken dat op dat moment bij een significant aantal (tot de helft) van alle onbewaakte spoorwegovergangen waar NS op rijdt de zichtlijnen niet voldeden aan de norm. Ook met zichtlijnen die voldoen aan de norm heeft een gebruiker bij treinsnelheden boven de 90 km/u significant minder dan 20 seconden zichttijd. Bij 140 km/u tot zelfs minder dan 13 seconden is gebleken dat de veiligheidsvoorschriften in het geval van zwaar en/of lang verkeer, niet voldeden. Dit kan tot een situatie leiden waarbij, ondanks dat alles aan de normen voldoet en de bestuurder en machinist doen wat er van hen wordt gevraagd, er toch een ongeval kan plaatsvinden. Op 22 mei 2020 zorgen regen en grondmist voor verslechterde zichtomstandigheden voor overweggebruiker en machinist waardoor het zicht op elkaar beperkt wordt. Ongeveer 300 meter voor de onbewaakte spoorwegovergang te Hooghalen is de tractor daardoor nog niet te zien vanuit de trein, die op dat moment 138 km per uur rijdt. Voorts hebben de NS en ProRail naar aanleiding van het ongeval in Hooghalen direct een aantal maatregelen genomen om de veiligheid bij een onbewaakte spoorwegovergang te vergroten, waaronder het wijzigen van de kleurstelling van bepaalde type treinen. Machinisten hebben daarnaast direct na het ongeval de instructie gekregen om de frontlampen feller te zetten tijdens het naderen van een onbewaakte spoorwegovergang. Van verdachte kon niet worden verwacht dat hij op de hoogte was van alle feitelijke omstandigheden die zijn zicht zodanig beperkten dat hij, hoe zorgvuldig uitkijkend ook, een botsing met een trein zou kunnen veroorzaken.
Gelet op alle feiten en omstandigheden van dit geval zal de rechtbank bij afwezigheid van alle schuld verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging.

Categorie:
Provincie: